Sự kiện

Ân Sư Dưỡng Dục

17-11-2022

Phạm vi

Toàn bộ người chơi Cửu Dương Truyền Kỳ

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 18/11/2022

- Kết thúc: 04h59 ngày 25/11/2022

Sự kiện 1: Đăng Nhập Nhận Quà    

Nội dung            

    - Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng            

    - Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau            

Phần thưởng

STT Mốc ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 1 Huy Chương Nhà Giáo 1
2 Bạc 49
3 2 Túi Sự Kiện Ân Sư Dưỡng Dục 5
4 Xu 9999
5 3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
6 Bạc 99
7 4 Huy Chương Nhà Giáo 1
8 Xu 19999
9 5 Túi Bảo Thạch-2 1
10 Bạc 149
11 6 Túi Sự Kiện Ân Sư Dưỡng Dục 5
12 Rương Ngũ Hành Ấn 9
13 7 Túi Sự Kiện Ân Sư Dưỡng Dục 10
14 Kinh Nghiệm Đan x3 1
15 Bạc 199

 

Sự kiện 2: Thu Thập Đổi Quà

Nội dung      

     - Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.            

    - Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị            

Vật phẩm sự kiện    

STT Vật Phẩm Mô tả Nguồn thu thập
1 Thẻ Tre Thẻ Tre, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
2 Bút Lông Bút Lông, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
3 Nghiên Mực Nghiên Mực, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
4 Huy Chương Nhà Giáo Huy Chương Nhà Giáo, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

 

Ghép quà sự kiện

STT Item Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
1 Quà Ân Sư Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *2 + Huy Chương Nhà Giáo *2 1 Khóa 1500 lần
2 Quà Dưỡng Dục Thẻ Tre *1 + Bút Lông *1 + Nghiên Mực *1 + Huy Chương Nhà Giáo *1 1 Khóa 500 lần
3 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 Thẻ Tre *5 + Bút Lông *5 + Nghiên Mực *5 1 Khóa 30 lần
4 Yếu Quyết Cổ Phổ Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *2 1 Khóa 50 lần
5 Võ Hồn Tiến Bậc Đan Thẻ Tre *1 + Bút Lông *1 + Nghiên Mực *1 1 Khóa 100 lần
6 Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III Thẻ Tre *1 + Bút Lông *1 + Nghiên Mực *1 1 Khóa 10 lần
7 Yếu Quyết Võ Học Thẻ Tre *1 + Bút Lông *1 + Nghiên Mực *1 1 Khóa 30 lần
8 Tín Vật Môn Phái Thẻ Tre *1 + Bút Lông *1 + Nghiên Mực *1 2 Khóa 20 lần
9 Bùa Tẩy Luyện Cam Thẻ Tre *5 + Bút Lông *5 + Nghiên Mực *5 1 Khóa 5 lần
10 Linh Thạch Vàng Thẻ Tre *5 + Bút Lông *5 + Nghiên Mực *5 1 Khóa 10 lần
11 Khí Bàn - Thái Cực Thẻ Tre *4 + Bút Lông *4 + Nghiên Mực *4 1 Khóa 50 lần
12 Khí Bàn - Tam Tài Thẻ Tre *4 + Bút Lông *4 + Nghiên Mực *4 1 Khóa 30 lần
13 Khí Bàn - Lưỡng Nghĩ Thẻ Tre *4 + Bút Lông *4 + Nghiên Mực *4 1 Khóa 30 lần
14 Đá Chúc Phúc Lớn Thẻ Tre *3 + Bút Lông *3 + Nghiên Mực *3 1 Khóa 10 lần
15 Tử Thủy Tinh Thẻ Tre *3 + Bút Lông *3 + Nghiên Mực *3 1 Khóa 50 lần
16 Đá Dung Luyện Thẻ Tre *3 + Bút Lông *3 + Nghiên Mực *3 1 Khóa 50 lần
17 Túi Bảo Thạch-3 Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *2 1 Khóa 50 lần
18 Kinh Nghiệm Đan x3 Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 +  Nghiên Mực *1 1 Khóa 5 lần
19 Tẩy Luyện Tỏa Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *1 1 Khóa 50 lần
20 Đá Tẩy Luyện Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *1 1 Khóa 100 lần
21 Đá Bảy Màu Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *1 1 Khóa 50 lần
22 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *1 1 Khóa 100 lần
23 Cường Hóa Thạch Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *1 1 Khóa 100 lần
24 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Thẻ Tre *1 + Bút Lông *1 1 Khóa 100 lần
25 Rương Ngũ Hành Ấn Thẻ Tre *1 + Bút Lông *1 1 Khóa 50 lần
26 Bạc Thẻ Tre *2 + Bút Lông *2 + Nghiên Mực *1 10 Khóa 1500 lần

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,