Sự kiện

Chân Long Giáng Thế

28-07-2022

Phạm vi

- Tất cả máy chủ

Thời gian

- Bắt đầu: 5:00 ngày 29/07/2022

- Kết thúc: 4:59 ngày 05/08/2022

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Mốc ngày Tên vật phẩm Số lượng
1 Long Châu 1
Bạc 50
2 Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 5
Kinh nghiệm đan x2 1
3 Đá Bảy Màu 5
Bạc 100
4 Long Châu 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 150
6 Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 5
Đá Tẩy Luyện 15
7 Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 10
Hắc Ngân Phi Phong (7 ngày) 1
Bạc 200

Thu Thập Đổi Quà

Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Tên vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Long Lân Long Lân, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Long Trảo Long Trảo, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Long Giác Long Giác, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Long Châu Long Châu, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

Tên vật phẩm Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Quà Chân Long Giáng Thế Long Lân *2 + Long Trảo *2 + Long Giác *2 + Long Châu *2 1 Khóa 2500 lần
Quà Chân Long Long Lân *1 + Long Trảo *1 + Long Giác *1 + Long Châu *1 1 Khóa 500 lần
Yếu Quyết Cổ Phổ Long Lân *15 + Long Trảo *15 + Long Giác *15 + Long Châu *1 1 Khóa 50 lần
Võ Hồn Tiến Bậc Đan Long Lân *10 + Long Trảo *10 + Long Giác *10 1 Khóa 100 lần
Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III Long Lân *10 + Long Trảo *10 + Long Giác *10 1 Khóa 10 lần
Yếu Quyết Võ Học Long Lân *10 + Long Trảo *10 + Long Giác *10 1 Khóa 30 lần
Tín Vật Môn Phái Long Lân *10 + Long Trảo *10 + Long Giác *10 2 Khóa 20 lần
Bùa Tẩy Luyện Cam Long Lân *10 + Long Trảo *10 + Long Giác *10 1 Khóa 5 lần
Linh Thạch Vàng Long Lân *5 + Long Trảo *5 + Long Giác *5 1 Khóa 10 lần
Khí Bàn - Ngũ Hành Long Lân *4 + Long Trảo *4 + Long Giác *4 1 Khóa 20 lần
Đá Chúc Phúc Lớn Long Lân *3 + Long Trảo *3 + Long Giác *3 1 Khóa 10 lần
Tử Thủy Tinh Long Lân *3 + Long Trảo *3 + Long Giác *3 1 Khóa 50 lần
Đá Dung Luyện Long Lân *3 + Long Trảo *3 + Long Giác *3 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-3 Long Lân *2 + Long Trảo *2 + Long Giác *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Long Lân *2 + Long Trảo *2 + + Long Giác *1 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Long Lân *2 + Long Trảo *2 + + Long Giác *1 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Long Lân *2 + Long Trảo *2 + + Long Giác *1 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Long Lân *2 + Long Trảo *2 + + Long Giác *1 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Long Lân *2 + Long Trảo *2 + + Long Giác *1 1 Khóa 100 lần
Cường Hóa Thạch Long Lân *2 + Long Trảo *2 + + Long Giác *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Long Lân *1 + Long Trảo *1 1 Khóa 100 lần
Nguyên Khí Long Lân *1 + Long Trảo *1 100 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Long Lân *1 + Long Trảo *1 1 Khóa 50 lần
Bạc Long Lân *2 + Long Trảo *2 + + Long Giác *1 10 Khóa 1500 lần

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Mốc tích nạp Tên vật phẩm Số lượng
1500 Khí Bàn - Lục Hợp 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 20
3500 Tử Ngọc III 30
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 3
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6   1
Yếu Quyết Cổ Phổ 30
Hư Vô Bộ Pháp (7 ngày) 1
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 50
15000 Tử Ngọc III 30
Tụ Linh Đan 4
Túi Bảo Thạch-6   2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 100
35000 Yếu Quyết Cổ Phổ 40
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 150
65000 Tụ Linh Đan 5
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 200
100000 Yếu Quyết Cổ Phổ 60
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-8     2
Bùa Tẩy Luyện Cam 30
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 300
150000 Mảnh Kim Giáp Bạch Hổ 60
Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 30
Đá Công Kích-9     1
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 400
200000 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Tuyệt Thế Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-9     2
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Túi Sự Kiện Chân Long Giáng Thế 600

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,