Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước

14-09-2022

Cửu Dương Truyền Kỳ vừa cập nhật Phiên Bản Mới Tam Niên Chi Ước. Liệu sự kiện và phần quà hấp dẫn nào sẽ được mở cùng phiên bản mới này?

Cùng Chu Muội khám phá nhé!

Thời gian: Từ 5:00 ngày 16/09/2022 đến 4:59 ngày 23/09/2022

Đăng Nhập Nhận Quà

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Phần thưởng

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Ước 1
Bạc 49
2 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 5
Xu 9999
3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99
4 Ước 1
Xu 19999
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 149
6 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9
7 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 10
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 199

Thu Thập Đổi Quà

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.        

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

STT Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
1 Tam Tam, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
2 Niên Niên, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
3 Chi Chi, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
4 Ước Ước, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

STT Item Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
1 Quà Tam Niên Chi Ước Tam *2 + Niên *2 + Chi *2 + Ước *2 1 Khóa 1500 lần
2 Quà Ước Hẹn Tam *1 + Niên *1 + Chi *1 + Ước *1 1 Khóa 500 lần
3 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 Tam *5 + Niên *5 + Chi *5 1 Khóa 30 lần
4 Yếu Quyết Cổ Phổ Tam *2 + Niên *2 + Chi *2 1 Khóa 50 lần
5 Võ Hồn Tiến Bậc Đan Tam *1 + Niên *1 + Chi *1 1 Khóa 100 lần
6 Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III Tam *1 + Niên *1 + Chi *1 1 Khóa 10 lần
7 Yếu Quyết Võ Học Tam *1 + Niên *1 + Chi *1 1 Khóa 30 lần
8 Tín Vật Môn Phái Tam *1 + Niên *1 + Chi *1 2 Khóa 20 lần
9 Bùa Tẩy Luyện Cam Tam *5 + Niên *5 + Chi *5 1 Khóa 5 lần
10 Linh Thạch Vàng Tam *5 + Niên *5 + Chi *5 1 Khóa 10 lần
11 Khí Bàn - Thái Cực Tam *4 + Niên *4 + Chi *4 1 Khóa 50 lần
12 Khí Bàn - Tam Tài Tam *4 + Niên *4 + Chi *4 1 Khóa 30 lần
13 Khí Bàn - Lưỡng Nghĩ Tam *4 + Niên *4 + Chi *4 1 Khóa 30 lần
14 Đá Chúc Phúc Lớn Tam *3 + Niên *3 + Chi *3 1 Khóa 10 lần
15 Tử Thủy Tinh Tam *3 + Niên *3 + Chi *3 1 Khóa 50 lần
16 Đá Dung Luyện Tam *3 + Niên *3 + Chi *3 1 Khóa 50 lần
17 Túi Bảo Thạch-3 Tam *2 + Niên *2 + Chi *2 1 Khóa 50 lần
18 Kinh Nghiệm Đan x3 Tam *2 + Niên *2 +  Chi *1 1 Khóa 5 lần
19 Tẩy Luyện Tỏa Tam *2 + Niên *2 + Chi *1 1 Khóa 50 lần
20 Đá Tẩy Luyện Tam *2 + Niên *2 + Chi *1 1 Khóa 100 lần
21 Đá Bảy Màu Tam *2 + Niên *2 + Chi *1 1 Khóa 50 lần
22 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Tam *2 + Niên *2 + Chi *1 1 Khóa 100 lần
23 Cường Hóa Thạch Tam *2 + Niên *2 + Chi *1 1 Khóa 100 lần
24 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Tam *1 + Niên *1 1 Khóa 100 lần
25 Nguyên Khí Tam *1 + Niên *1 100 Khóa 50 lần
26 Rương Ngũ Hành Ấn Tam *1 + Niên *1 1 Khóa 50 lần
27 Bạc Tam *2 + Niên *2 + Chi *1 10 Khóa 1500 lần

Quà thưởng tích nạp

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Phần thưởng

STT Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1 1500 Khí Bàn - Thái Cực 30
2 Bùa Tẩy Luyện Cam 2
3 Đá Tẩy Luyện 30
4 Túi Bảo Thạch-5 1
5 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 20
6 3500 Tử Ngọc III 5
7 Túi Bảo Thạch-5 2
8 Tẩy Luyện Tỏa 30
9 Tụ Linh Đan 3
10 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 30
11 7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
12 Túi Bảo Thạch-6 1
13 Khí Bàn - Thái Cực 40
14 Trứng Lôi Thiểm 2
15 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 50
16 15000 Tử Ngọc III 40
17 Tụ Linh Đan 4
18 Túi Bảo Thạch-6 2
19 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
20 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 100
21 35000 Khí Bàn - Lưỡng Nghi 30
22 Minh Chủ Lệnh Bài 1
23 Túi Bảo Thạch-7 2
24 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
25 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 150
26 65000 Tụ Linh Đan 5
27 Minh Chủ Lệnh Bài 2
28 Túi Bảo Thạch-8 1
29 Bùa Tẩy Luyện Cam 15
31 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 200
33 100000 Độ Linh Điểu (7 Ngày) 1
35 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
37 Đá Công Kích-8 2
39 Bùa Tẩy Luyện Cam 20
41 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 300
43 150000 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
45 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
47 Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
49 Đá Công Kích-9 1
51 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 400
33 200000 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
35 Tuyệt Thế Lệnh Bài 2
37 Đá Công Kích-9 2
39 Bùa Tẩy Luyện Cam 40
41 Túi Sự Kiện Tam Niên Chi Ước 600

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,