Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 18

14-01-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

- Đợt sk diễn ra 7 đợt theo số ngày mở máy chủ.

- Thời gian mở máy chủ: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 120 đến 4h59 ngày thứ 121

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 121 đến 4h59 ngày thứ 122

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 122 đến 4h59 ngày thứ 123

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 123 đến 4h59 ngày thứ 124

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 124 đến 4h59 ngày thứ 125

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 125 đến 4h59 ngày thứ 126

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 126 đến 4h59 ngày thứ 127

Vàng tích lũy ngày

Thưởng

SL

1000

Đá Tẩy Luyện

20

Tẩy Luyện Tỏa

5

Túi Bảo Thạch-3

1

Túi Xu (Vừa)

1

3000

Bạc

300

Bùa Tẩy Luyện Vàng

1

Túi bảo thạch-4

1

Túi Xu (Vừa)

2

8000

Túi Bảo Thạch-5

1

Đá Tẩy Luyện

40

Tẩy Luyện Tỏa

20

Chân Khí Đan

2

Kinh nghiệm đan x2

1

15000

Bạc

1200

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

2

Túi Bảo Thạch-6

1

Kinh nghiệm đan x3

1

30000

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

2

Túi bảo thạch-6

2

Mảnh Đại Thánh Chiến Kỳ

5

Chân Khí Đan

5

Túi Xu (Siêu cấp)

1

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 120 đến 4h59 ngày thứ 121

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 121 đến 4h59 ngày thứ 122

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 122 đến 4h59 ngày thứ 123

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 123 đến 4h59 ngày thứ 124

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 124 đến 4h59 ngày thứ 125

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 125 đến 4h59 ngày thứ 126

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 126 đến 4h59 ngày thứ 127

Xem chi tiết: Tại đây

 

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 120 đến 4h59 ngày thứ 121

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 121 đến 4h59 ngày thứ 122

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 122 đến 4h59 ngày thứ 123

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 123 đến 4h59 ngày thứ 124

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 124 đến 4h59 ngày thứ 125

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 125 đến 4h59 ngày thứ 126

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 126 đến 4h59 ngày thứ 127

Xem chi tiết: Tại đây