Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 19

24-01-2020

Chào mừng tết đến, chào mừng sự kiện tuần 19 nào các bạn ơi!

ONLINE giờ vàng

Quy tắc:

- Từ 24/01 đến hết 31/01 người chơi online vào game có thể nhận được quà Online ở hộp thư

- Hôm nay không nhận ngày mai có thể nhận bù

Quà thưởng:

Vật phẩm

Số lượng

Giá (Vàng)

Bạc

99

1

Đá Tẩy Luyện

9

10

Túi Bảo Thạch-2

1

60

Đèn Lồng

1

30

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 127 đến 4h59 ngày thứ 128

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 128 đến 4h59 ngày thứ 129

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 129 đến 4h59 ngày thứ 130

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 130 đến 4h59 ngày thứ 131

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 131 đến 4h59 ngày thứ 132

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 132 đến 4h59 ngày thứ 133

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 133 đến 4h59 ngày thứ 134

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 127 đến 4h59 ngày thứ 128

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 128 đến 4h59 ngày thứ 129

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 129 đến 4h59 ngày thứ 130

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 130 đến 4h59 ngày thứ 131

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 131 đến 4h59 ngày thứ 132

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 132 đến 4h59 ngày thứ 133

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 133 đến 4h59 ngày thứ 134

Xem chi tiết: Tại đây