Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 200

12-07-2023

Cấp Báo! Cấp Báo!

Sự kiện Tầm Bảo, Mèo Chiêu Tài đã trở lại trong Chuỗi Sự kiện Tuần 200 với 9D rồi đó ạ

Huynh Tỷ nhanh nhanh cập nhật các vật phẩm hot kỳ này cùng muội nhé! ????
Tìm hiểu ngay.

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

Bắt đầu: 05h00 ngày 14/07/2023

Kết thúc: 04h59 ngày 21/07/2023

Tích Lũy Nạp Thẻ

Mèo Chiêu Tài

Tầm Bảo

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 1394 đến 04h59 ngày thứ 1401 
Quà Nạp Gói
Nạp Đơn

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,