Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 206

24-08-2023

Cấp Báo! Cấp Báo!

Chuỗi Sự kiện Tuần 206 của 9D đã khai mở!!

Huynh Tỷ nhanh nhanh cập nhật các vật phẩm kỳ này cùng muội nhé! 
Tìm hiểu ngay.

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

Bắt đầu: 05h00 ngày 25/08/2023

Kết thúc: 04h59 ngày 01/09/2023

Tích Lũy Nạp Thẻ

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 1436 đến 04h59 ngày thứ 1443 
Quà Nạp Gói
Nạp Đơn

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,