Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 208

06-09-2023

Cấp Báo! Cấp Báo!

Chuỗi Sự kiện Tuần 208 của 9D đã khai mở!!

Huynh Tỷ nhanh nhanh cập nhật các vật phẩm kỳ này cùng muội nhé! 
Tìm hiểu ngay.

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

Bắt đầu: 05h00 ngày 08/09/2023

Kết thúc: 04h59 ngày 15/09/2023

Tích Lũy Nạp Thẻ

 

 

 

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 1450 đến 04h59 ngày thứ 1457 
Quà Nạp Gói
Nạp Đơn

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,