Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 209

14-09-2023

Cấp Báo! Cấp Báo!

Tầm Bảo, Mèo Chiêu Tài,... Hàng loạt sự kiện H.O.T đã có mặt tại Chuỗi Sự kiện Tuần 209 của 9D!!

Huynh Tỷ nhanh nhanh cập nhật các vật phẩm kỳ này cùng muội nhé! 
Tìm hiểu ngay.

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

Bắt đầu: 05h00 ngày 15/09/2023

Kết thúc: 04h59 ngày 22/09/2023

Tích Lũy Nạp Thẻ

Mèo Chiêu Tài

Tầm Bảo

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 1457 đến 04h59 ngày thứ 1464 
Quà Nạp Gói
Nạp Đơn

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,