Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 216

02-11-2023

Cấp Báo! Cấp Báo!

Các sự kiện HOT đã có mặt tại Chuỗi Sự kiện Tuần 216 của 9D!!

Huynh Tỷ nhanh nhanh cập nhật các vật phẩm kỳ này cùng muội nhé! 
Tìm hiểu ngay.

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

Bắt đầu: 05h00 ngày 03/11/2023

Kết thúc: 04h59 ngày 10/11/2023

Tích Lũy Nạp Thẻ

Võ Lâm Chung Sức 

Tầm Bảo

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 1506 đến 04h59 ngày thứ 1513 
Quà Nạp Gói
Nạp Đơn

 

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

 

Chu muội kính bút,