Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần (22/11 - 28/11)

21-11-2019

Cùng xem tuần này sẽ có những sự kiện gì nhé!

Tất cả máy chủ

Đoạt Bảo

Thời gian

- Ngày 23 & 24/11/2019.

Nội dung

- Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện, sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo.

- Mỗi vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo có giá 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao.

- Quà thưởng Đoạt Bảo sẽ gửi về thư vào 21h cùng ngày.

Máy chủ mở trên 63 ngày

Quà Nạp Gói

- Thời gian: Diễn ra theo ngày mở máy chủ, gồm 7 đợt

+ Đợt 1: 5h00 ngày thứ 64 đến 4h59 ngày thứ 65

+ Đợt 2: 5h00 ngày thứ 65 đến 4h59 ngày thứ 66

+ Đợt 3: 5h00 ngày thứ 66 đến 4h59 ngày thứ 67

+ Đợt 4: 5h00 ngày thứ 67 đến 4h59 ngày thứ 68

+ Đợt 5: 5h00 ngày thứ 68 đến 4h59 ngày thứ 69

+ Đợt 6: 5h00 ngày thứ 69 đến 4h59 ngày thứ 70

+ Đợt 7: 5h00 ngày thứ 70 đến 4h59 ngày thứ 71

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

+ Quy đổi 200 Vàng

+ Quy đổi 500 Vàng

+ Quy đổi 1000 Vàng

+ Quy đổi 2000 Vàng

+ Quy đổi 5000 Vàng

+ Quy đổi 10000 Vàng

Nạp Đơn

- Thời gian: Diễn ra theo ngày mở máy chủ, gồm 7 đợt

+ Đợt 1: 5h00 ngày thứ 64 đến 4h59 ngày thứ 65

+ Đợt 2: 5h00 ngày thứ 65 đến 4h59 ngày thứ 66

+ Đợt 3: 5h00 ngày thứ 66 đến 4h59 ngày thứ 67

+ Đợt 4: 5h00 ngày thứ 67 đến 4h59 ngày thứ 68

+ Đợt 5: 5h00 ngày thứ 68 đến 4h59 ngày thứ 69

+ Đợt 6: 5h00 ngày thứ 69 đến 4h59 ngày thứ 70

+ Đợt 7: 5h00 ngày thứ 70 đến 4h59 ngày thứ 71

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà: 

+ Tích lũy nạp đủ 1000 Vàng

+ Tích lũy nạp đủ 2000 Vàng