Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 227

17-01-2024

Cấp Báo! Cấp Báo!

Các sự kiện HOT đã có mặt tại Chuỗi Sự kiện Tuần 227 của 9D!!

Huynh Tỷ nhanh nhanh cập nhật các vật phẩm kỳ này cùng muội nhé! 
Tìm hiểu ngay.

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

Bắt đầu: 05h00 ngày 19/01/2024

Kết thúc: 04h59 ngày 26/01/2024

Tích Lũy Nạp Thẻ

Bắt đầu: 05h00 ngày 19/01/2024

Kết thúc: 04h59 ngày 25/01/2024

Chuyển Đổi Thần Thú

Bắt đầu: 05h00 ngày 21/01/2024

Kết thúc: 04h59 ngày 25/01/2024

Tích Lũy Tiêu Phí

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server.

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 1583 đến 04h59 ngày thứ 1590  Quà Nạp Gói
Nạp Đơn

 

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

 

Chu muội kính bút,