Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 229

31-01-2024

Cấp Báo! Cấp Báo!

Các sự kiện HOT đã có mặt tại Chuỗi Sự kiện Tuần 229 của 9D!!

Huynh Tỷ nhanh nhanh cập nhật các vật phẩm kỳ này cùng muội nhé! 
Tìm hiểu ngay.

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định.

Thời gian Sự kiện

Bắt đầu: 05h00 ngày 02/02/2024

Kết thúc: 04h59 ngày 09/02/2024

Tích Lũy Nạp Thẻ
Võ Lâm Chung Sức
Tầm Bảo

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server.

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 1597 đến 04h59 ngày thứ 1604  Quà Nạp Gói
Nạp Đơn

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,