Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 28

27-03-2020

Chào mừng huynh/ tỷ đến với thế giới Cửu Dương, cùng muội tham gia chuỗi sự kiện tuần mới và rinh thật nhiều quà tặng về nhé. 

ONLINE Giờ Vàng

- Thời gian:  28-29/03/2020 và 01-02/04/2020

- Người chơi online vào game có thể nhận được quà Online ở hộp thư

- Hôm nay không nhận ngày mai có thể nhận bù

- Bắt đầu từ cấp 150 sẽ được nhận quà

- Ngày 02-04-2020 bắt đầu từ cấp 100 sẽ nhận được quà

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

1

Bạc

99

2

Đá Tẩy Luyện

9

3

Túi Bảo Thạch-2

1

4

Nhân Bánh

1

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 190 đến 4h59 ngày thứ 191

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 191 đến 4h59 ngày thứ 192

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 192 đến 4h59 ngày thứ 193

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 193 đến 4h59 ngày thứ 194

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 194 đến 4h59 ngày thứ 195

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 195 đến 4h59 ngày thứ 196

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 196 đến 4h59 ngày thứ 197

https://9dtruyenky.vn/public/static/uploads/photo_2020-02-07_08-40-19-2(1).jpg

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

- Xem chi tiết: Tại đây

Nạp đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 190 đến 4h59 ngày thứ 191

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 191 đến 4h59 ngày thứ 192

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 192 đến 4h59 ngày thứ 193

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 193 đến 4h59 ngày thứ 194

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 194 đến 4h59 ngày thứ 195

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 195 đến 4h59 ngày thứ 196

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 196 đến 4h59 ngày thứ 197

https://9dtruyenky.vn/public/static/uploads/photo_2020-03-11_11-46-11(1).jpg

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 4500 Vàng

- Xem chi tiết: Tại đây