Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần (29/11- 05/12)

28-11-2019

Cùng đến với chuỗi sự kiện tuần mới.

Tất cả máy chủ

Nhất Nguyên Đoạt Bảo 

Thời gian : Ngày 30/11 - 01/12/2019

Nội dung:

Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện (Có thể bảo trì để cập nhật mới) sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo

- Vào thời gian mở bán sẽ bán vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo, mỗi vé 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao.

- Mỗi đợt sự kiện sẽ có các chỉ số chính sau:

+ Giá 1 phiếu: Hiện tại là 30 Vàng

 

Máy chủ mở trên 71 ngày

Tích lũy tiêu phí 

Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Diễn ra 1 đợt tích lũy duy nhất theo ngày mở máy chủ: từ 5:00 ngày 71 đến 4:59 ngày thứ 78. 

 

Nạp đơn 

Đợt 1:  5h00 ngày thứ 71 đến 5h ngày thứ 72

Đợt 2:  5h00 ngày thứ 72 đến 5h ngày thứ 73

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 73 đến 5h ngày thứ 74

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 74 đến 5h ngày thứ 75

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 75 đến 5h ngày thứ 76

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 76 đến 5h ngày thứ 77

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 77 đến 5h ngày thứ 78

  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

- Tích lũy nạp Vàng đủ 1000 Vàng

- Tích lũy nạp Vàng đủ 2000 Vàng

 

 Quy tắc 

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

+ Quy đổi 200 vàng vào game

+ Quy đổi 500 vàng vào game

+ Quy đổi 1000 vàng vào game

+ Quy đổi 2000 vàng vào game

+ Quy đổi 5000 vàng vào game

+ Quy đổi 10000 vàng vào game

* Ở mỗi mốc có thể config giới hạn số lần nạp (giới hạn giống như tiệm kỳ bảo, gói hạn mua ngày)

Quà nạp gói

Đợt 1:  5h00 ngày thứ 71 đến 5h ngày thứ 72

Đợt 2:  5h00 ngày thứ 72 đến 5h ngày thứ 73

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 73 đến 5h ngày thứ 74

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 74 đến 5h ngày thứ 75

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 75 đến 5h ngày thứ 76

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 76 đến 5h ngày thứ 77

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 77 đến 5h ngày thứ 78

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

+ Quy đổi 200 vàng vào game

+ Quy đổi 500 vàng vào game

+ Quy đổi 1000 vàng vào game

+ Quy đổi 2000 vàng vào game

+ Quy đổi 5000 vàng vào game

+ Quy đổi 10000 vàng vào game

* Ở mỗi mốc có thể config giới hạn số lần nạp (giới hạn giống như tiệm kỳ bảo, gói hạn mua ngày)