Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tuần 40

19-06-2020

Chào mừng chuỗi sự kiện đặc biệt Tết Đoan Ngọ của tuần này. Quý huynh/tỷ cùng muội khám phá tuần này có gì đặc biệt nhé!

Sự Kiện Mở Thời Gian Cố Định

Thời gian Sự kiện

 Bắt đầu: 05:00 ngày 19/06/2020

 Kết thúc: 04:59 ngày 26/06/2020

Tết Đoan Ngọ
Tích Lũy Nạp
Tích Lũy Nạp Ngày
Nhất Nguyên Đoạt Bảo

Sự Kiện Tính Từ Ngày Mở Server. 

Thời gian Sự kiện
05h00 ngày thứ 274 đến 04h59 ngày thứ 281 Nạp Đơn
Nạp Gói