Sự kiện

Cụm Sự Kiện Chân Nguyên Cái Thế

27-04-2021

Chào đón phiên bản mới, BQT Cửu Dương Truyền Kỳ tổ chức sự kiện Chân Nguyên Cái Thế với nhiều phần quà hấp dẫn vô cùng!
Chuỗi sự kiện Chân Nguyên Cái Thế gồm

- Đăng Nhập Vui Vẻ.

- Chân Nguyên Cái Thế.

- Quà Phiên Bản Mới.

Phạm Vi

- Toàn bộ máy chủ.

Thời Gian

- Bắt đầu:   5h00 ngày 28/04/2021

- Kết thúc:  4h59 ngày 07/05/2021

Đăng Nhập Vui Vẻ

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày, người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng.

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau.

Phần thưởng

Mốc ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Túi Tinh Túy 5
Nguyên Khí 100
Đá Tẩy Luyện 10
2 Túi Tinh Túy 10
Tẩy Luyện Tỏa 10
Chân Khí Đan 5
3 Túi Tinh Túy 15
Túi Bảo Thạch-3 1
Đá Tẩy Luyện 15
4 Túi Tinh Túy 20
Tẩy Luyện Tỏa 15
Chân Khí Đan 10
5 Kim Phù 5
Nguyên Khí 200
Đá Tẩy Luyện 20
6 Túi Tinh Túy 30
Túi Bảo Thạch-3 2
Rương Ngũ Hành Ấn 10
7 Đá Tẩy Luyện 30
Kim Phù 8
Bạc 500

Chân Nguyên Cái Thế

- Đổi quà: Đánh quái thu thập nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị.

Vật phẩm sự kiện

Vật Phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Nguyên Tinh Nguyên Tinh, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản...
Linh Phách Linh Phách, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản...
Kim Phù Kim Phù, gom đủ  nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng
Túi Tinh Túy Túi Tinh Túy, mở ra ngẫu nhiên nhận được Nguyên Tinh, Linh Phách, Kim Phù Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản...

Ghép quà sự kiện

Vật Phẩm Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Túi Chân Nguyên Cam Nguyên Tinh *1 + Linh Phách *1 + Kim Phù *2 1 Khóa 1500 lần
Túi Chân Nguyên Tím Nguyên Tinh *5 + Linh Phách *5 + Kim Phù *1 1 Khóa 300 lần
Bùa Tẩy Luyện Cam Nguyên Tinh *20 + Linh Phách *15 1 Khóa 5 lần
Khí Bàn - Thái Cực Nguyên Tinh *10 + Linh Phách *10 1 Khóa 15 lần
Bùa Tẩy Luyện Vàng Nguyên Tinh *6 + Linh Phách *4 1 Khóa 10 lần
Đá Chúc Phúc Vừa Nguyên Tinh *4 + Linh Phách *2 1 Khóa 10 lần
Lam Thủy Tinh Nguyên Tinh *4 + Linh Phách *2 1 Khóa 20 lần
Đá Dung Luyện Nguyên Tinh *3 + Linh Phách *2 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-2 Nguyên Tinh *3 + Linh Phách *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Nguyên Tinh *3 + Linh Phách *2 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Nguyên Tinh *3 + Linh Phách *1 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Nguyên Tinh *2 + Linh Phách *1 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Nguyên Tinh *2 + Linh Phách *1 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Nguyên Tinh *2 + Linh Phách *1 1 Khóa 50 lần
Cường Hóa Thạch Nguyên Tinh *2 + Linh Phách *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Nguyên Tinh *2 + Linh Phách *1 1 Khóa 50 lần
Kiếm Hồn Thạch Nguyên Tinh *2 + Linh Phách *1 1 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Nguyên Tinh *2 + Linh Phách *1 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Nguyên Tinh *2 1 Khóa 100 lần
Bạc Kim Phù *1 30 Khóa Không giới hạn
Xu Linh Phách *1 15000 Khóa Không giới hạn
Xu Nguyên Tinh*1 5000 Khóa Không giới hạn

Quà Phiên Bản Mới

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn.

Mốc tích nạp Vật Phẩm Số Lượng
1500 Khí Bàn - Thái Cực 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Tinh Túy 20
3500 Tử Ngọc III 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 1
Túi Tinh Túy 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 1
Khí Bàn - Thái Cực 15
Trứng Tử Nguyệt Thố 2
Túi Tinh Túy 50
15000 Lam Ngọc III 5
Tụ Linh Đan 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Tinh Túy 100
35000 Khí Bàn - Thái Cực 25
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Tinh Túy 150
65000 Tụ Linh Đan 4
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Tinh Túy 200
100000 Hư Vô Bộ Pháp (14 ngày) 1
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Tinh Túy 300
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm 1
Đá Công Kích-9 1
Túi Tinh Túy 400
200000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-9 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Túi Tinh Túy 600

Chúc quý Huynh/Tỷ có phút giây thư giãn cùng Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,