Sự kiện

Cụm Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến

15-07-2021

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 16/07/2021

Kết thúc: 4:59 ngày 23/07/2021

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Anh Hùng Thiệp 1
Bạc 49
2 Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 5
Xu 9999
3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99
4 Anh Hùng Thiệp 1
Xu 19999
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 149
6 Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9
7 Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 10
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 199

Thu Thập Đổi Quà

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Kinh Thư Kinh Thư, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Đan Dược Đan Dược, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Lưỡng Nghi Lưỡng Nghi, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Anh Hùng Thiệp Anh Hùng Thiệp, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm Công thức ghép Số lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Quà Côn Lôn Đại Chiến Kinh Thư *2 + Đan Dược *2 + Lưỡng Nghi *2 + Anh Hùng Thiệp *2 1 Khóa 1500 lần
Quà Đại Chiến Kinh Thư *1 + Đan Dược *1 + Lưỡng Nghi *1 + Anh Hùng Thiệp *1 1 Khóa 500 lần
Bùa Tẩy Luyện Cam Kinh Thư *10 + Đan Dược *10 + Lưỡng Nghi *10 1 Khóa 5 lần
Khí Bàn - Tam Tài Kinh Thư *4 + Đan Dược *4 + Lưỡng Nghi *4 1 Khóa 10 lần
Khí Bàn - Lưỡng Nghi Kinh Thư *4 + Đan Dược *4 + Lưỡng Nghi *4 1 Khóa 15 lần
Bùa Tẩy Luyện Vàng Kinh Thư *3 + Đan Dược *3 + Lưỡng Nghi *3 1 Khóa 10 lần
Đá Chúc Phúc Lớn Kinh Thư *3 + Đan Dược *3 + Lưỡng Nghi *3 1 Khóa 10 lần
Tử Thủy Tinh Kinh Thư *3 + Đan Dược *3 + Lưỡng Nghi *3 1 Khóa 20 lần
Đá Dung Luyện Kinh Thư *3 + Đan Dược *3 + Lưỡng Nghi *3 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-3 Kinh Thư *2 + Đan Dược *2 + Lưỡng Nghi *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Kinh Thư *2 + Đan Dược *2 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Kinh Thư *2 + Đan Dược *2 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Kinh Thư *2 + Đan Dược *2 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Kinh Thư *2 + Đan Dược *2 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Kinh Thư *2 + Đan Dược *2 1 Khóa 50 lần
Cường Hóa Thạch Kinh Thư *1 + Đan Dược *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Kinh Thư *1 + Đan Dược *1 1 Khóa 50 lần
Nguyên Khí Anh Hùng Thiệp *1 100 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Lưỡng Nghi *1 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Đan Dược *1 1 Khóa 100 lần
Bạc Kinh Thư*1 10 Khóa Không giới hạn

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Khí Bàn - Tam Tài 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 20
3500 Tử Ngọc III 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 3
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Khí Bàn - Tam Tài 15
Trứng Tử Nguyệt Thố 2
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 50
15000 Tử Ngọc III 10
Tụ Linh Đan 4
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 100
35000 Khí Bàn - Tam Tài 20
Thiên Vương Lệnh Bài 4
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 150
65000 Tụ Linh Đan 5
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 200
100000 Người Tuyết (14 Ngày) 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Đá Công Kích-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 300
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Đá Công Kích-9 1
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 400
200000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-9 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Túi Sự Kiện Côn Lôn Đại Chiến 600

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,