Sự kiện

Đua Top Nạp Liên Server Tuần 71

21-01-2021

Quý Huynh/Tỷ thân mến!

Sự kiện đặc biệt đang diễn ra, nhanh tay tham gia để giữ ngay vàng TOP 1 trong cụm liên Sever lần này, cùng muội theo dõi nội dung dưới đây để chiến hăng say nhận ngay quà lớn nhé!

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 27/01/2021.

- Kết thúc: 04h59 ngày 29/01/2021.

Phạm vi

- Áp dụng với Cụm Liên 1 đến Cụm Liên 13.

- Không áp dụng với S131.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nằm trong top nạp vàng cụm server sẽ nhận phần thưởng.

- Bảng xếp hạng sẽ làm mới mỗi 30 phút và được sắp xếp theo thứ tự vàng giảm dần.

- Để nhận phần thưởng đặc biệt, người chơi cần nạp số lượng vàng bằng hoặc vượt qua mốc tối thiểu.

- Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi trong TOP nạp vàng cụm server sẽ nhận thưởng. Quà sẽ được trao qua thư sau khi kết thúc sự kiện.

- Thứ hạng trong bảng xếp hạng càng cao, phần thưởng sẽ càng giá trị.

- Mỗi mốc thứ hạng sẽ yêu cầu số vàng cần nạp tối thiểu để nhận. Người chơi không vượt qua mốc vàng nạp tối thiểu tương ứng, sẽ bị hạ bậc phần thưởng.

- Trường hợp người chơi bằng số vàng nạp, sẽ xét dựa trên thời gian nạp sớm nhất.

Phần thưởng

- Dựa theo thứ hạng trên bảng xếp hạng vàng nạp để nhận phần thưởng tương ứng.

- Sau khi sự kiện kết thúc, người chơi sẽ nhận thưởng qua thư.

- Bảng mô tả phần thưởng:

Cụm Liên 1 - Cụm Liên 12 (S1-S120)

(Hình ảnh minh họa)

Top Vàng nạp tối thiểu Phần thưởng Số lượng
Top 1 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 140
Đá Công Kích-9 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Top 2 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 100
Đá Công Kích-8 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Top 3 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 80
Đá Công Kích-8 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Top 4 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-7 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Top 5 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-7 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Cụm Liên 13 (S121-S130) không áp dụng S131

(Hình ảnh minh họa)

Top Vàng nạp tối thiểu Phần thưởng  Số lượng
Top 1 60,000 Bạch Hùng Nguyên Thần 140
Đá Công Kích-8 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 4
Top 2 60,000 Bạch Hùng Nguyên Thần 100
Đá Công Kích-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 3
Top 3 60,000 Bạch Hùng Nguyên Thần 80
Đá Công Kích-7 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Top 4 60,000 Bạch Hùng Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-6 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Top 5 60,000 Bạch Hùng Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-6 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,