Sự kiện

Đua Top Nạp liên Server Tuần 78

13-03-2021

Quý Huynh/Tỷ thân mến!

Sự kiện đặc biệt đang diễn ra, nhanh tay tham gia để giữ ngay vàng TOP 1 trong cụm liên Sever lần này, cùng muội theo dõi nội dung dưới đây để chiến hăng say nhận ngay quà lớn nhé!

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 15/03/2021.

- Kết thúc: 04h59 ngày 17/03/2021.

Phạm vi

- Áp dụng với Cụm Liên 1 đến Cụm Liên 14.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nằm trong top nạp vàng cụm server sẽ nhận phần thưởng.

- Bảng xếp hạng sẽ làm mới mỗi 30 phút và được sắp xếp theo thứ tự vàng giảm dần.

- Để nhận phần thưởng đặc biệt, người chơi cần nạp số lượng vàng bằng hoặc vượt qua mốc tối thiểu.

- Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi trong TOP nạp vàng cụm server sẽ nhận thưởng. Quà sẽ được trao qua thư sau khi kết thúc sự kiện.

- Thứ hạng trong bảng xếp hạng càng cao, phần thưởng sẽ càng giá trị.

- Mỗi mốc thứ hạng sẽ yêu cầu số vàng cần nạp tối thiểu để nhận. Người chơi không vượt qua mốc vàng nạp tối thiểu tương ứng, sẽ bị hạ bậc phần thưởng.

- Trường hợp người chơi bằng số vàng nạp, sẽ xét dựa trên thời gian nạp sớm nhất.

Phần thưởng

- Dựa theo thứ hạng trên bảng xếp hạng vàng nạp để nhận phần thưởng tương ứng.

- Sau khi sự kiện kết thúc, người chơi sẽ nhận thưởng qua thư.

- Bảng mô tả phần thưởng:

Cụm Liên 1 - Cụm Liên 12 (S1-S120)

(Hình ảnh minh họa)

Top Vàng nạp tối thiểu Phần thưởng Số lượng
Top 1 90,000 Mảnh Hắc Ám Bộ Pháp 60
Đá Công Kích-9 1
Linh Cáo Nguyên Thần 140
Bùa Tẩy Luyện Cam 30
Top 2 90,000 Mảnh Hắc Ám Bộ Pháp 60
Đá Công Kích-8 2
Linh Cáo Nguyên Thần 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Top 3 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 100
Đá Công Kích-8 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Top 4 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Top 5 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-7 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Cụm Liên 13 (S121-S130)

Top Vàng nạp tối thiểu Phần thưởng Số lượng
Top 1 90,000 Mảnh Diệp Liên Bộ Pháp 60
Đá Công Kích-9 1
Linh Cáo Nguyên Thần 140
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Top 2 90,000 Mảnh Diệp Liên Bộ Pháp 60
Đá Công Kích-8 2
Linh Cáo Nguyên Thần 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Top 3 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 100
Đá Công Kích-8 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Top 4 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Top 5 60,000 Linh Cáo Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-7 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1

Cụm Liên 14 (S131-S137)

Top Vàng nạp tối thiểu Phần thưởng Số lượng
Top 1 90,000 Mảnh Hỏa Kỳ Lân 50
Đá Công Kích-8 1
Bạch Hùng Nguyên Thần 140
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Top 2 90,000 Mảnh Hỏa Kỳ Lân 50
Đá Công Kích-7 2
Bạch Hùng Nguyên Thần 100
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 3
Top 3 60,000 Bạch Hùng Nguyên Thần 100
Đá Công Kích-7 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Top 4 60,000 Bạch Hùng Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-6 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Top 5 60,000 Bạch Hùng Nguyên Thần 40
Đá Công Kích-6 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,