Sự kiện

Giải Nhiệt Tháng 5

08-05-2020

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 08/05/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 15/05/2020

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Kem Ốc Quế 1
Bạc 49
2 Túi Nguyên Liệu 5
Xu 9999
3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 59
4 Kem Ốc Quế 1
Xu 19999
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 69
6 Túi Nguyên Liệu 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9
7 Túi Nguyên Liệu 10
Sát Thương Linh Đan 1
Bạc 100

Quà thưởng thống nhất

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu A, B, C, D. Dùng 4 loại nguyên liệu này đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm

Mô tả

Quạt Mo

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Đá Viên

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Dưa Hấu

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Kem Ốc Quế

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt mua 30 vàng tại Trân Các. 

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm Công thức ghép Số Lượng
Quà Giải Nhiệt Đặc Biệt Quạt Mo *2 + Đá Viên *2 + Dưa Hấu *2 + Kem Ốc Quế *2 1
Quà Giải Nhiệt Mát Lạnh Quạt Mo *1 + Đá Viên *1 + Dưa Hấu *1 + Kem Ốc Quế *1 1
Đá Chúc Phúc Vừa Quạt Mo *4 + Đá Viên *4 + Dưa Hấu *4 1
Đá Bạo Kích-2 Quạt Mo *3 + Đá Viên *3 + Dưa Hấu *3 1
Túi Bảo Thạch-2 Quạt Mo *3 + Đá Viên *3 + Dưa Hấu *3 1
Kinh Nghiệm Đan x3 Quạt Mo *3 + Đá Viên *3 + Dưa Hấu *3 1
Tẩy Luyện Tỏa Quạt Mo *3 + Đá Viên *3 + Dưa Hấu *3 1
Đá Tẩy Luyện Quạt Mo *2 + Đá Viên *2 + Dưa Hấu *2 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Quạt Mo *2 + Đá Viên *2 1
Cường Hóa Thạch Quạt Mo *2 + Đá Viên *2 1
Kinh Nghiệm Đan x2 Quạt Mo *2 + Đá Viên *2 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Quạt Mo *2 + Đá Viên *2 1
Kiếm Hồn Thạch Quạt Mo *2 + Đá Viên *2 1
Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan I Quạt Mo *1 + Đá Viên *1 1
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Quạt Mo *1 + Đá Viên *1 1
Bạc Kem Ốc Quế *1 50
Xu Dưa Hấu *1 20000
Xu Đá Viên *1 10000
Xu Quạt Mo*1 5000

Tích nạp đại lễ

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Bùa Tẩy Luyện Vàng 3
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Hiệp Khách Kinh nghiệm đan II 10
Túi Bảo Thạch-3 2
Túi Nguyên Liệu 10
3500 Đá Tẩy Luyện 50
Túi Bảo Thạch-4 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Ngọc May Mắn +13 1
Túi Nguyên Liệu 20
7500 Cường Hóa Thạch 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Đá Chúc Phúc Lớn 5
Túi Nguyên Liệu 50
15500 Ngọc May Mắn +15 1
Tẩy Luyện Tỏa 40
Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Nguyên Liệu 100
45500 Bảo Hạp Đặc Biệt 1
Đá Tẩy Luyện 100
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc May Mắn +15 2
Túi Nguyên Liệu 200
95500 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Nguyên Liệu 400
145000 Mảnh Phượng Hoàng Phi Phong 20
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-8 1
Túi Nguyên Liệu 800