Sự kiện

Giỗ Tổ Hùng Vương

26-03-2020

Chào mừng huynh /tỷ đến với lễ hội được mong chờ nhất trong năm. Tham gia sự kiện lấy ngay quà thưởng Vua Hùng. 

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 27/03/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 03/04/2020

Giỗ Tổ Hùng Vương

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện NPC Vua Hùng

- Mỗi ngày người chơi có 1 lượt quay miễn phí

- Lượt quay miễn phí sẽ được làm mới vào 5h00 hằng ngày

- Ngoài ra có thể dùng Vàng để mua thêm lượt quay

STT

Tên vật phẩm

Số Lượng

1

Kinh nghiệm đan x3

1

2

Đá Tẩy Luyện

10

3

Kinh nghiệm bát quái (8000)

5

4

Truyền Thuyết Lệnh Bài

1

5

Bùa Tẩy Luyện Tím

1

6

Rương Ngũ Hành Ấn

10

7

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

8

Đá Công Kích-7

1

9

Chân Khí Đan

5

10

Túi xu (Siêu Cấp)

1

11

Tẩy Luyện Tỏa

3

12

Mảnh Mặc Vũ Bộ Pháp

1

Đổi điểm

- Mỗi lượt quay, người chơi sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

- Điểm tích lũy này sẽ dùng để đổi các vật phẩm khác. Có giới hạn đổi trong thời gian sự kiện

Tên vật phẩm

Số Lượng

Giá Đổi

Giới hạn

Bạc

5

1

200

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

10

100

Kiếm Hồn Thạch

10

10

100

Đá Tẩy Luyện

10

10

100

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

10

10

100

Tẩy Luyện Tỏa

5

15

50

Túi Bảo Thạch-4

1

45

30

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

65

20

Ngoại Trang Tiêu Dao (7 ngày)

1

100

1

Niên Thú (7 ngày)

1

200

1

Bánh Chưng Bánh Giầy

Quy tắc

- Sẽ có 8 mốc tích lũy điểm trang trí của máy chủ (tổng điểm của toàn máy chủ). Khi đạt mốc sẽ nhân được quà

- Chỉ những người tham gia hoạt động mới có thể nhận quà

- Có 2 cách thức tăng điểm trang trí:

           +  Ghép vật phẩm: Ghép vật phẩm thành công sẽ nhận được điểm trang trí. Đồng thời mở ra phần thưởng ngẫu nhiên.

           +  Nạp Vàng: Mỗi 1 vàng được nạp sẽ nhận được 1 điểm trang trí.

Lưu ý

- Điểm trang trí cá nhân từ 100 điểm trở lên mới có thể nhận quà Bánh Chưng Bánh Giầy.

- Người chơi tham gia nạp hoặc ghép điểm trang trí cách thời gian sự kiện kết thúc ít nhất 5 phút để tránh sự cố không nhận được quà mốc. Phần quà này phải nhận trong thời gian sự kiện, kết thúc sự kiện quà không nhận sẽ mất.

Quà tặng

Mốc điểm

Tên Rương

Vật phẩm

Số Lượng

 800000

Hộp Quà Giỗ Tổ 8

Mảnh Tam Hợp Kiếm

10

Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp

1

Đá Tẩy Luyện

150

Bùa Tẩy Luyện Cam

8

Bạc

3000

 500000

Hộp Quà Giỗ Tổ 7

Mảnh Tam Hợp Kiếm

5

Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp

1

Đá Tẩy Luyện

80

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

Bạc

2000

300000

Hộp Quà Giỗ Tổ 6

Mảnh Tam Hợp Kiếm

5

Bạc

1000

Đá Tẩy Luyện

50

Bùa Tẩy Luyện Cam

4

Túi Bảo Thạch-6

1

150000

 

Hộp Quà Giỗ Tổ 5

Ngọc Thiềm (7 ngày)

1

Bạc

500

Túi Bảo Thạch-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

Tẩy Luyện Tỏa

30

100000

 

Hộp Quà Giỗ Tổ 4

Đá Tẩy Luyện

30

Túi Bảo Thạch-4

2

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

Kiếm Hồn Thạch

40

60000

 

Hộp Quà Giỗ Tổ 3

Đá Tẩy Luyện

20

Túi Bảo Thạch-4

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

30

 

30000

Hộp Quà Giỗ Tổ 2

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Túi Bảo Thạch-3

2

15000

 

Hộp Quà Giỗ Tổ 1

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Kiếm Hồn Thạch

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Nguyên Liệu Làm Bánh

- Tùy theo loại vật phẩm trang trí mà người chơi sẽ nhận được điểm trang trí khác nhau

- Mỗi loại vật phẩm trang trí sẽ có công thức chế tạo riêng

- Khi chế tạo thành công người chơi sẽ nhận được vật phẩm đồng thời tăng điểm trang trí cho bản thân

Vật phẩm trang trí

Công thức ghép

Số lượng

Giới hạn ghép

điểm trang trí

Bánh Giầy Thơm

Lá Dong x5 + Khuôn Bánh x5 + Nếp Dẻo x5

1

500

10

Bánh Chưng Thượng Hạng

 Lá Dong x2 + Khuôn Bánh x2 +Nếp Dẻo x2 + Nhân Bánh x1

1

1500

50

Chi tiết vật phẩm Giỗ Tổ

Vật phẩm

Mô tả

Hộp Quà Giỗ Tổ 1

Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Giỗ Tổ 2

Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Giỗ Tổ 3

Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Giỗ Tổ 4

Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Giỗ Tổ 5

Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Giỗ Tổ 6

Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Giỗ Tổ 7

Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Giỗ Tổ 8

Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

 

Vật phẩm

Mô tả

Bánh Giầy Thơm

Vật dụng dùng để trang trí lễ hội. Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua chế tạo nguyên liệu.

Bánh Chưng Thượng Hạng

Vật dụng dùng để trang trí lễ hội. Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua chế tạo nguyên liệu.

Lá Dong

Nguyên liệu chế tạo vật dụng trang trí lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại.

Khuôn Bánh

Nguyên liệu chế tạo vật dụng trang trí lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại.

Nếp Dẻo

Nguyên liệu chế tạo vật dụng trang trí lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại.

Nhân Bánh

Nguyên liệu chế tạo vật dụng trang trí lễ hội. Mua 30 vàng tại Trân Các

Ai khéo tay nhất

Quy tắc

- Tích lũy điểm trang trí của cá nhân sẽ được ghi nhận xếp hạng

- Top 1 đến 30 người có điểm trang trí cao nhất sẽ nhận được quà. Tuy nhiên số điểm trang trí phải cao hơn 3000 điểm.

- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện

Lưu ý

- Người chơi tham gia đua top cần nạp hoặc ghép quà cách thời gian kết thúc sự kiện ít nhất 5 phút để hệ thống BXH sự kiện có thể cập nhật chính xác.

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

1

Mảnh Tam Hợp Kiếm

40

Bùa Tẩy Luyện Cam

30

Đá Tẩy Luyện

500

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

2

Túi Bảo Thạch-8

1

2

Mảnh Tam Hợp Kiếm

30

Bùa Tẩy Luyện Cam

20

Đá Tẩy Luyện

300

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Túi Bảo Thạch-7

2

3

Mảnh Tam Hợp Kiếm

20

Bùa Tẩy Luyện Cam

10

Đá Tẩy Luyện

200

Túi Bảo Thạch-7

1

4-10

Mảnh Tam Hợp Kiếm

10

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

Đá Tẩy Luyện

100

Túi Bảo Thạch-6

1

11-30

Mảnh Tam Hợp Kiếm

5

Đá Tẩy Luyện

50

Túi Bảo Thạch-5

1

Rương Ngũ Hành Ấn

30