Sự kiện

Giỗ Tổ Hùng Vương 2021

14-04-2021

Chào mừng huynh /tỷ đến với lễ hội được mong chờ nhất trong năm. Tham gia sự kiện lấy ngay quà thưởng Vua Hùng. 

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5h00 ngày 16/04/2021

Kết thúc: 4h59 ngày 23/04/2021

Giỗ Tổ Hùng Vương

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện NPC Vua Hùng

- Mỗi ngày người chơi có 1 lượt quay miễn phí

- Lượt quay miễn phí sẽ được làm mới vào 5h00 hằng ngày

- Ngoài ra có thể dùng Vàng để mua thêm lượt quay

STT Tên vật phẩm Số Lượng
1 Tẩy Luyện Tỏa 2
2 Đá Tẩy Luyện 10
3 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
4 Minh Chủ Lệnh Bài 1
5 Kinh nghiệm bát quái (8000) 5
6 Thẻ May Mắn 1
7 Đá Bảy Màu 5
8 Rương Ngũ Hành Ấn 10
9 Đá Sinh Lực-7 1
10 Đá Sinh Lực-3 1
11 Linh Thạch Vàng 1
12 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1

Đổi điểm

- Mỗi lượt quay, người chơi sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

- Điểm tích lũy này sẽ dùng để đổi các vật phẩm khác. Có giới hạn đổi trong thời gian sự kiện

STT Tên vật phẩm Số Lượng Giá Đổi Giới hạn
1 Bạc 5 1 300
2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10 10 150
3 Kiếm Hồn Thạch 10 10 150
4 Đá Tẩy Luyện 10 10 150
5 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 10 10 150
6 Tẩy Luyện Tỏa 5 15 100
7 Túi Bảo Thạch-4 1 45 25
8 Đá Dung Luyện 10 10 50
9 Bùa Tẩy Luyện Cam 1 65 30
10 Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1 200 3

Bánh Chưng Bánh Giầy

Quy tắc

- Sẽ có 8 mốc tích lũy điểm trang trí của máy chủ (tổng điểm của toàn máy chủ). Khi đạt mốc sẽ nhân được quà

- Chỉ những người tham gia hoạt động mới có thể nhận quà

- Có 2 cách thức tăng điểm trang trí:

           +  Ghép vật phẩm: Ghép vật phẩm thành công sẽ nhận được điểm trang trí. Đồng thời mở ra phần thưởng ngẫu nhiên.

           +  Nạp Vàng: Mỗi 1 vàng được nạp sẽ nhận được 1 điểm trang trí.

Lưu ý

- Điểm trang trí cá nhân từ 100 điểm trở lên mới có thể nhận quà Bánh Chưng Bánh Giầy.

- Người chơi tham gia nạp hoặc ghép điểm trang trí cách thời gian sự kiện kết thúc ít nhất 5 phút để tránh sự cố không nhận được quà mốc. Phần quà này phải nhận trong thời gian sự kiện, kết thúc sự kiện quà không nhận sẽ mất.

Quà tặng

Mốc điểm Tên Rương Vật phẩm thưởng Số lượng
700000 Hộp Quà Giỗ Tổ 8 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Trứng Hiệp Lang 2
400000 Hộp Quà Giỗ Tổ 7 Thẻ May Mắn 10
Trứng Hiệp Lang 1
Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bạc 2000
20000 Hộp Quà Giỗ Tổ 6 Thẻ May Mắn 8
Đá Tẩy Luyện 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Túi Bảo Thạch-6 1
Căn Cốt Đan 40
150000 Hộp Quà Giỗ Tổ 5 Thẻ May Mắn 5
Đá Tẩy Luyện 60
Túi Bảo Thạch-5 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Căn Cốt Đan 30
100000 Hộp Quà Giỗ Tổ 4 Thẻ May Mắn 3
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-4 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Căn Cốt Đan 20
60000 Hộp Quà Giỗ Tổ 3 Đá Tẩy Luyện 20
Túi Bảo Thạch-4 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Căn Cốt Đan 15
30000 Hộp Quà Giỗ Tổ 2 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Túi Bảo Thạch-3 2
Căn Cốt Đan 10
10000 Hộp Quà Giỗ Tổ 1 Kinh Nghiệm Đan x3 1
Kiếm Hồn Thạch 10
Túi Bảo Thạch-3 1

Nguyên Liệu Làm Bánh

- Tùy theo loại vật phẩm trang trí mà người chơi sẽ nhận được điểm trang trí khác nhau

- Mỗi loại vật phẩm trang trí sẽ có công thức chế tạo riêng

- Khi chế tạo thành công người chơi sẽ nhận được vật phẩm đồng thời tăng điểm trang trí cho bản thân

Tên vật phẩm Công thức ghép Số lượng Giới hạn ghép Điểm Sôi động
Bánh Dày Lá Dong x5 + Khuôn Bánh x5 + Nếp Dẻo x5 1 250 10
Bánh Chưng Lá Dong x2 + Khuôn Bánh x2 + Nếp Dẻo x2 + Nhân Bánh x1 1 2500 50
Bùa Tẩy Luyện Cam Thẻ May Mắn *5 1 20 0
Rương Mảnh Tọa Kỵ Đỏ Thẻ May Mắn *45 1 20 0
Mảnh Ngoại Trang Kinh Hồng Thẻ May Mắn *65 1 20 0

Chi tiết vật phẩm Giỗ Tổ

Tên vật phẩm Mô tả Nơi tìm
Hộp Quà Giỗ Tổ 1 Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây. Quà thưởng mốc trang trí
Hộp Quà Giỗ Tổ 2 Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây. Quà thưởng mốc trang trí
Hộp Quà Giỗ Tổ 3 Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây. Quà thưởng mốc trang trí
Hộp Quà Giỗ Tổ 4 Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây. Quà thưởng mốc trang trí
Hộp Quà Giỗ Tổ 5 Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây. Quà thưởng mốc trang trí
Hộp Quà Giỗ Tổ 6 Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây. Quà thưởng mốc trang trí
Hộp Quà Giỗ Tổ 7 Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây. Quà thưởng mốc trang trí
Hộp Quà Giỗ Tổ 8 Phần thưởng của hoạt động Giỗ Tổ, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây. Quà thưởng mốc trang trí
Bánh Dày Vật dụng dùng trong lễ hội. Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua chế tạo nguyên liệu. Chế tạo nguyên liệu
Bánh Chưng Vật dụng dùng trong lễ hội. Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua chế tạo nguyên liệu. Chế tạo nguyên liệu
Lá Dong Nguyên liệu chế tạo vật dụng lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại. Đánh quái dã ngoại, tỷ lệ rớt cao
Khuôn Bánh Nguyên liệu chế tạo vật dụng lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại. Đánh quái dã ngoại, tỷ lệ rớt trung
Nếp Dẻo Nguyên liệu chế tạo vật dụng lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại. Đánh quái dã ngoại, tỷ lệ rớt trung
Nhân Bánh Gom đủ nguyên liệu có thể đổi quà trong giao diện sự kiện Mua ở Trân Các giá 30 Vàng
Thẻ May Mắn Vật dụng dùng trong lễ hội. Chủ yếu nhận được ở Vòng Quay và mở đạo cụ sự kiện. Vòng quay, mở đạo cụ sự kiện có tỷ lệ nhận

Ai khéo tay nhất

Quy tắc

- Tích lũy điểm trang trí của cá nhân sẽ được ghi nhận xếp hạng

- Top 1 đến 30 người có điểm trang trí cao nhất sẽ nhận được quà. Tuy nhiên số điểm trang trí phải cao hơn 3000 điểm.

- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện

Lưu ý

- Người chơi tham gia đua top cần nạp hoặc ghép quà cách thời gian kết thúc sự kiện ít nhất 5 phút để hệ thống BXH sự kiện có thể cập nhật chính xác.

Hạng Vật phẩm Số lượng
1 Linh Cáo Nguyên Thần 140
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Mảnh Ngoại Trang Kinh Hồng 50
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Đá Công Kích-9 1
2 Linh Cáo Nguyên Thần 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Mảnh Ngoại Trang Kinh Hồng 30
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-8 1
3 Linh Cáo Nguyên Thần 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Mảnh Ngoại Trang Kinh Hồng 20
Đá Công Kích-7 1
4 Trứng Hiệp Lang 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 50
Đá Công Kích-6 1
11 Trứng Hiệp Lang 1
Căn Cốt Đan 30
Đá Công Kích-5 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2

Chúc quý Huynh/Tỷ có phút giây thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ

Chu Muội kính bút,