Sự kiện

Hoàn Trả Siêu Cấp

28-08-2020

Hoàn Trả Siêu Cấp 

Thời gian

- Bắt đầu: 00h00p ngày 29/08/2020

- Kết thúc: 23h59p ngày 31/08/2020

Quy tắc

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày khi nạp Gói Vàng Thứ Nhất sẽ được khuyến mãi thêm 100% giá trị gói Vàng nạp tương ứng.

Lưu ý:

Hoàn trả được tính theo gói nạp trong từng ngày.

- Khuyến mãi ngày 29/08 sẽ được gửi vào ngày 30/08.

- Khuyến mãi ngày 30/08 gửi vào ngày 31/08.

- Khuyến mãi ngày 31/08 gửi vào ngày 01/09.

- Thưởng sẽ gửi qua hộp thư ingame.

Quà thưởng

Gói Nạp Hoàn trả 100%
200 200
500 500
1000 1000
2000 2000
5000 5000
10000 10000