Sự kiện

Hoạt Động Thân Mật Hảo Hữu

26-04-2020

Giang hồ võ lâm vốn rộng lớn và ẩn chứa vô số nguy hiểm không thể lường trước. Chính vì vậy, hành trình phiêu bạt bao giờ cũng cần đến những hảo bằng hữu chân thành, kề vai sát cánh vượt qua gian khó. Cửu Dương Truyền Kỳ cũng không ngoại lệ.

Mỗi bằng hữu khi kết bạn thành công sẽ có độ thân mật nhất định. Độ thân mật càng cao thì khi cùng tham gia các phó bản càng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Điều Kiện

- 2 người chơi hảo hữu với nhau có thể mở tính năng Điểm Thân Mật.

Cách Thao Tác

- Tại giao diện Cộng Đồng, chọn Hảo Hữu, nhấn vào biểu tượng Trái Tim để mở giao diện Điểm Thân Mật.

Chi Tiết Tính Năng

Điểm Thân Mật                               

- 2 người chơi hảo hữu cùng nhau có thể cùng nhau tham gia các hoạt động phụ bản, treo máy dã ngoại, săn boss, tặng hoa cho nhau,… để tăng thêm điểm thân mật.

- Các hoạt động tăng điểm thân mật cho 2 người bao gồm:

STT

Tính năng, hoạt động

Mô tả

Điểm thân mật

1

Cấm địa

Chung tổ đội, cùng tham gia diệt boss sẽ tăng điểm, không tính người chơi là AI
( Cấm địa chỉ tính Thái Hư Ảo Cảnh, Địa Huyền Cung và Mộ Dung Sơn Trang)

5 điểm

2

Ác Nhân Cốc

Chung tổ đội, cùng tham gia diệt boss sẽ tăng điểm

5 điểm

3

Thủ lĩnh bang

Chung tổ đội, cùng tham gia diệt boss sẽ tăng điểm

5 điểm

4

Thủ lĩnh dã ngoại

Chung tổ đội, cùng tham gia diệt boss sẽ tăng điểm

5 điểm

5 Tổ đội đánh quái Chung tổ đội, cùng phạm vi, đánh 800 quái            2 điểm

6

Tặng hoa

Tặng hoa cho nhau cùng tăng điểm, chỉ có thể tặng khi nhân vật online

Tùy theo hoa

Lưu ý:

- Điểm thân mật của 2 người sẽ luôn bằng điểm nhau.

- Hủy hảo hữu, điểm thân mật sẽ trở về 0.

- Chỉ được tặng hoa cho hảo hữu đang online.

Cấp Thân Mật

- Khi 2 người chơi đạt điểm thân mật nhất định sẽ tăng cấp thân mật, tăng thêm chỉ số thuộc tính cho nhân vật khi 2 người cùng chung tổ đội, chung phạm vi.

- Cấp thân mật càng cao, điểm thuộc tính tăng càng nhiều.

- Nếu trong cùng tổ đội, có nhiều hảo hữu khác nhau, bản thân người chơi đó sẽ được tính hiệu ứng cấp thân mật cao nhất.

Ví dụ:

- Người A trong tổ đội có cấp thân mật với B là 2, cấp thân mật với C là 4.

- Thì người A sẽ nhận được hiệu ứng của cấp thân mật 4.

- Bảng cấp độ thân mật và thuộc tính nhận được.

Cấp

Danh hiệu

Điểm thân mật

Thuộc tính nhận được

Sinh lực

Sát thương

EXP diệt quái

Điểm

Điểm

Phần trăm (%)

0

Tình cờ gặp nhau

0

0

0

0

1

Tương kiến hận vãn

1000

200

20

1

2

Mượn rượu tỏ tình

2000

300

30

2

3

Cùng chung chí hướng

3500

1100

90

3

4

Hoạn nạn có nhau

6000

3200

240

4

5

Như hình với bóng

10000

7200

540

5

6

Kết nghĩa kim lan

20000

13900

1050

6

7

Tình nghĩa chân thành

50000

23800

1790

7

8

Tâm linh tương thông

100000

37700

2830

8

9

Tâm tâm tương ấn

150000

56200

4220

9

10

Phúc tâm tương chiếu

200000

80000

6000

10

Cách Tặng Hoa

- Ở giao diện Hảo Hữu, hoặc phần xem thông tin có thể chọn Tặng Hoa để tặng hoa cho Hảo Hữu.

-  Sau khi nhấn Tặng Hoa sẽ hiện ra giao diện Tặng Hoa.

- Các loại hoa sẽ được bán tại Trân Các - Tiệm Hôn Lễ:

+ 9 Hoa Hồng (9 Bạc, giới hạn 10 lượt mua mỗi ngày), tăng 9 điểm thân mật.

+ 99 Hoa Hồng (90 Vàng), tăng 99 điểm thân mật.

+ 999 Hoa Hồng (900 Vàng), tăng 999 điểm thân mật.

Đặc biệt: Khi sử dụng 999 Hoa Hồng, cả server sẽ có hiệu ứng hoa rơi trên giao diện, kèm câu thông báo toàn Sever.

- Có thể chọn ẩn danh khi tặng để giấu tên nếu như không muốn để người nhận biết rõ tình cảm của mình. Riêng trên màn hình người được tặng sẽ hiện thông báo có người tặng hoa dù là loại hoa nào, có thể chọn tặng lại hoa để biểu thị tình cảm hoặc bỏ qua không làm gì cả. Tặng ẩn danh không thể tặng lại.

- Người được tặng hoa sẽ hiện Giao diện Tặng Hoa, có thể chọn Tặng Lại để biểu thị tình cảm hoặc chọn Lặng Lẽ Nhận.