Sự kiện

Hỷ Kết Lương Duyên

16-05-2020

Phạm Vi

Tất cả máy chủ

Thời Gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 16/05/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 23/05/2020

Đăng Nhập Nhận Quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà Thưởng Đăng Nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Hỷ 10
Bạc 49
2 Kết 10
Túi Xu (vừa) 2
3 Lương Duyên 10
Ngọc Định Tình 5
4 Thẻ Đổi Quà 30
9 Hoa Hồng 2
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Quà Phiên Bản Mới 5
6 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 2
Rương Ngũ Hành Ấn 9
7 Quà Phiên Bản Mới 10
Sát Thương Linh Đan 1
Bạc 100

Tưng Bừng Phiên Bản Mới

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu A, B, C, D. Dùng 4 loại nguyên liệu này đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật Phẩm Sự Kiện

Vật phẩm

Mô tả

Hỷ

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Kết 

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Lương Duyên

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Thẻ Đổi Quà

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt mua 30 vàng tại Trân Các. 

Ghép Quà Sự Kiện

Vật phẩm Công thức ghép Số Lượng
Quà Lương Duyên Hỷ *2 + Kết *2 + Lương Duyên *2 + Thẻ Đổi Quà *2 1
Quà Hỷ Kết Hỷ *1 + Kết *1 + Lương Duyên *1 + Thẻ Đổi Quà *1 1
Túi Ngọc May Mắn-II Hỷ *10 + Kết *10 + Lương Duyên *10 1
Đá Chúc Phúc Vừa Hỷ *4 + Kết *4 + Lương Duyên *4 1
Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ Hỷ *4 + Kết *4 + Lương Duyên *4 1
Túi Bảo Thạch-2 Hỷ *3 + Kết *3 + Lương Duyên *3 1
Kinh Nghiệm Đan x3 Hỷ *3 + Kết *3 + Lương Duyên *3 1
Tẩy Luyện Tỏa Hỷ *3 + Kết *3 + Lương Duyên *3 1
Đá Tẩy Luyện Hỷ *2 + Kết *2 + Lương Duyên *2 1
Ngọc Định Tình Hỷ *3 + Kết *3 + Lương Duyên *1 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Hỷ *2 + Kết *2 1
Cường Hóa Thạch Hỷ *2 + Kết *2 1
Kinh Nghiệm Đan x2 Hỷ *2 + Kết *2 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Hỷ *2 + Kết *2 1
Kiếm Hồn Thạch Hỷ *2 + Kết *2 1
Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan I Hỷ *1 + Kết *1 1
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Hỷ *1 + Kết *1 1
Bạc Thẻ Đổi Quà *1 50
Xu Lương Duyên *1 20000
Xu Kết *1 10000
Xu Hỷ*1 5000

Tích Nạp Nhận Quà

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà Thưởng Tích Nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Bùa Tẩy Luyện Vàng 3
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Hiệp Khách Kinh nghiệm đan II 10
Túi Bảo Thạch-3 2
Quà Phiên Bản Mới 10
3500 Ngọc Định Tình 30
Túi Bảo Thạch-4 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Ngọc May Mắn +13 1
Quà Phiên Bản Mới 20
7500 Cường Hóa Thạch 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 20
Quà Phiên Bản Mới 50
15500 Ngọc May Mắn +15 1
Tẩy Luyện Tỏa 40
Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quà Phiên Bản Mới 100
45500 Ngọc May Mắn +16 1
Đá Tẩy Luyện 150
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Định Tình 80
Quà Phiên Bản Mới 200
95500 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Quà Phiên Bản Mới 400
145000 Tôn hiệu Cửu Dương Vương Giả (15 ngày) 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-8 1
Quà Phiên Bản Mới 800