Sự kiện

[Sự kiện] Lễ Hội tuần 29

01-04-2020

Chào mừng đến với sự kiện Lễ hội của Cửu Dương, ở sự kiện này người chơi tham gia có thể tiêu phí để đạt được những phần quà ingame vô cùng giá trị .Bên cạnh đó còn có những hoạt động tranh mua và còn có hoạt động vui vẻ. Còn chần chừ gì mà không vào để dạo quanh một vòng khám phá sự kiện tuần này nào. 

Thời gian:

Bắt đầu: 05:00 ngày mở server thứ 197

Kết thúc: 4:59 ngày mở server thứ 204

- Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:

   + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

   + Xếp hạng tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà lớn.

   + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Quà thưởng: 

Quà thưởng Hoạt Động: 

Mốc điểm vui vẻ Vật phẩm Số lượng
100 Kinh nghiệm đan x1.5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 5
Đá Sinh Lực-1 1
200 Kiếm Hồn Thạch 5
Túi Xu (Vừa) 1
Đá Công Kích-1 1
300 Đá Tẩy Luyện 3
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 5
Đá Sinh Lực-1 2
400 Đá Tẩy Luyện 5
Cường Hóa Thạch 5
Tẩy Luyện Tỏa 1
500 Kinh nghiệm đan x2 1
Bạc 100
Tẩy Luyện Tỏa 2
600 Đá Tẩy Luyện 9
Tẩy Luyện Tỏa 2
Bùa Tẩy Luyện Tím 1
700 Bạc 200
Thẻ Vào Long Môn Trận 1
Uyên Ương Trang Sức (1 ngày) 1

Quà thưởng Đua Top Tiêu: 

 

TOP Vật phẩm Số lượng
1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Đá Tẩy Luyện 99
Túi Xu (Lớn) 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
2 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Xu (Lớn) 6
Đá Tẩy Luyện 79
Rương Ngũ Hành Ấn 30
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
3 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Xu (Lớn) 5
Đá Tẩy Luyện 59
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
4 Ngọc May Mắn +15 1
Túi Xu (Lớn) 4
Cường Hóa Thạch 15
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 15
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 Ngọc May Mắn +15 1
Túi Xu (Lớn) 4
Cường Hóa Thạch 15
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 15
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
6 Ngọc May Mắn +15 1
Túi Xu (Lớn) 3
Cường Hóa Thạch 10
Đá Tẩy Luyện 10
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bạc 499
7 Ngọc May Mắn +14 1
Túi Xu (Lớn) 3
Cường Hóa Thạch 10
Đá Tẩy Luyện 10
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bạc 399
8 Ngọc May Mắn +14 1
Túi Xu (Lớn) 2
Cường Hóa Thạch 7
Đá Tẩy Luyện 7
Rương Ngũ Hành Ấn 7
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bạc 399
9 Ngọc May Mắn +14 1
Túi Xu (Lớn) 2
Cường Hóa Thạch 7
Đá Tẩy Luyện 7
Rương Ngũ Hành Ấn 7
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bạc 299
10 Ngọc May Mắn +14 1
Túi Xu (Lớn) 1
Cường Hóa Thạch 5
Đá Tẩy Luyện 5
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Tẩy Luyện Tỏa 3
Bạc 199

Quà thưởng Tranh Mua:

 

Vật phẩm  Giá bán (Vàng) Số lượng mua tối đa/người/ngày Tổng Số lượng bán ra trong 1 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 7 29 999
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 7 29 999
Kiếm Hồn Thạch 7 29 999
Đá Tẩy Luyện 7 29 999
Tẩy Luyện Tỏa 20 19 499
Bùa Tẩy Luyện Cam 599 2 199
Đá Chúc Phúc Lớn 219 3 199
Ngọc May Mắn +14 4199 1 9
Túi Bảo Thạch-6 4499 1 9
Đá Công Kích -6 4860 1 9