Sự kiện

Lễ Hội tuần 42

21-06-2020

Chào mừng đến với sự kiện Lễ hội của Cửu Dương, ở sự kiện này người chơi tham gia có thể tiêu phí để đạt được những phần quà ingame vô cùng giá trị .Bên cạnh đó còn có những hoạt động tranh mua và còn có hoạt động vui vẻ. Còn chần chừ gì mà không vào để dạo quanh một vòng khám phá sự kiện tuần này nào. 

Thời gian:

Bắt đầu: 05:00 ngày mở server thứ 288

Kết thúc: 04:59 ngày mở server thứ 295

- Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:

   + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

   + Xếp hạng tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà lớn.

   + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Quà thưởng: 

Quà thưởng Hoạt Động: 

(Hình ảnh minh họa)

Mốc điểm vui vẻ Vật phẩm Số lượng
100 Đá Tẩy Luyện 3
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 5
Đá Sinh Lực-1 1
200 Kiếm Hồn Thạch 5
Túi Xu (Vừa) 1
Đá Công Kích-1 1
300 Đá Tẩy Luyện 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 5
Đá Sinh Lực-1 2
400 Đá Tẩy Luyện 5
Cường Hóa Thạch 5
Tẩy Luyện Tỏa 1
500 Kinh nghiệm đan x2 1
Bạc 100
Tẩy Luyện Tỏa 2
600 Đá Tẩy Luyện 10
Tẩy Luyện Tỏa 2
Bùa Tẩy Luyện Tím 1
700 Bạc 200
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Ngoại Trang Thất Sát (7 ngày) 1

Quà thưởng Đua Top Tiêu: 

 

(Hình ảnh minh họa)

TOP Vật phẩm Số lượng
1 Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 20
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Đá Tẩy Luyện 100
Bạc 999
Tẩy Luyện Tỏa 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
2 Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bạc 899
Đá Tẩy Luyện 80
Rương Ngũ Hành Ấn 30
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
3 Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 10
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bạc 799
Đá Tẩy Luyện 70
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
4 Ngọc May Mắn +15 1
Bạc 699
Cường Hóa Thạch 20
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Ngũ Hành Ấn 15
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
5 Ngọc May Mắn +15 1
Bạc 599
Cường Hóa Thạch 15
Đá Tẩy Luyện 35
Rương Ngũ Hành Ấn 15
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
6 Ngọc May Mắn +15 1
Bạc 499
Cường Hóa Thạch 15
Đá Tẩy Luyện 20
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
7 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 399
Cường Hóa Thạch 10
Đá Tẩy Luyện 10
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
8 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 399
Cường Hóa Thạch 10
Đá Tẩy Luyện 10
Rương Ngũ Hành Ấn 7
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
9 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 299
Cường Hóa Thạch 10
Đá Tẩy Luyện 10
Rương Ngũ Hành Ấn 7
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
10 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 199
Cường Hóa Thạch 5
Đá Tẩy Luyện 5
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Tẩy Luyện Tỏa 3
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1

Quà thưởng Tranh Mua:

 

(Hình ảnh minh họa)

Vật phẩm Giá bán (Vàng) SL mua tối đa/người/ngày Tổng SL bán ra trong 1 lần
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 149 10 100
Cường Hóa Thạch 10 29 999
Tẩy Luyện Tỏa 20 19 499
Đá Tẩy Luyện 7 29 999
Bùa Tẩy Luyện Cam 599 2 199
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 149 29 299
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 349 19 199
Túi Bảo Thạch-6 4499 1 9