Sự kiện

Lễ Hội tuần 51

23-08-2020

Chào mừng đến với sự kiện Lễ hội của Cửu Dương, ở sự kiện này người chơi tham gia có thể tiêu phí để đạt được những phần quà ingame vô cùng giá trị .Bên cạnh đó còn có những hoạt động tranh mua và còn có hoạt động vui vẻ. Còn chần chừ gì mà không vào để dạo quanh một vòng khám phá sự kiện tuần này nào. 

Thời gian:

Bắt đầu: 05:00 ngày mở server thứ 351

Kết thúc: 04:59 ngày mở server thứ 358

- Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:

   + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

   + Xếp hạng tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà lớn.

   + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Quà thưởng: 

Quà thưởng Hoạt Động: 

(Hình ảnh minh họa)

Mốc điểm vui vẻ Vật phẩm Số lượng
100 Đá Tẩy Luyện 5
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 5
Túi Bảo Thạch-2 1
200 Kiếm Hồn Thạch 5
Túi Xu (Vừa) 1
Túi Bảo Thạch-2 2
300 Đá Tẩy Luyện 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 5
Đá Công Kích-2 1
400 Đá Tẩy Luyện 10
Cường Hóa Thạch 10
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Kinh nghiệm đan x2 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Tẩy Luyện Tỏa 3
600 Đá Tẩy Luyện 20
Tẩy Luyện Tỏa 2
Bùa Tẩy Luyện Tím 2
700 Kinh nghiệm đan x3 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
Ngoại Trang Vấn Thiên (7 ngày) 1

Quà thưởng Đua Top Tiêu: 

 

(Hình ảnh minh họa)

TOP Vật phẩm Số lượng
1 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 20
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3
Đá Tẩy Luyện 200
Bạc 3000
Tẩy Luyện Tỏa 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
2 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Bạc 2000
Đá Tẩy Luyện 150
Chân Khí Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
3 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bạc 1500
Đá Tẩy Luyện 100
Chân Khí Đan 20
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
4 Ngọc May Mắn +15 1
Bạc 1000
Rương Huyền Thiết 3
Đá Tẩy Luyện 80
Chân Khí Đan 15
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
5 Ngọc May Mắn +15 1
Bạc 700
Rương Huyền Thiết 2
Đá Tẩy Luyện 70
Chân Khí Đan 15
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
6 Ngọc May Mắn +15 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 50
Chân Khí Đan 10
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
7 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 400
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 30
Chân Khí Đan 10
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
8 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 400
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 20
Chân Khí Đan 7
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
9 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 300
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 20
Chân Khí Đan 7
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
10 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 200
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 10
Chân Khí Đan 5
Tẩy Luyện Tỏa 3
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1

Quà thưởng Tranh Mua:

 

(Hình ảnh minh họa)

Vật phẩm Giá bán (Vàng) Số lượng mua tối đa/người/ngày Tổng số lượng bán ra trong 1 lần
Lam Ngọc III 319 5 100
Cường Hóa Thạch 10 29 999
Tẩy Luyện Tỏa 20 19 499
Đá Tẩy Luyện 7 50 999
Bùa Tẩy Luyện Cam 519 2 199
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 149 29 299
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 349 19 199
Túi Bảo Thạch-6 4499 1 9