Sự kiện

Lễ Hội Tuần 80

01-09-2020

Chào mừng đến với sự kiện Lễ hội của Cửu Dương!

Phần thưởng tuần này sẽ là Ngọc Dạ Minh Châu Khoáng Thạch Thần Bí để Huynh/Tỷ có thể ghép trang bị An Bang, Định Quốc. Cùng đua top Tiêu phí để nhận thêm nhiều vật phẩm giá trị nha Huynh/Tỷ ơi. Cùng Muội dạo một vòng xem Lễ hội tuần này có gì nổi bật nữa nhé! Bên cạnh đó còn có những hoạt động tranh mua và còn có hoạt động vui vẻ. Còn chần chừ gì mà không vào để dạo quanh một vòng khám phá sự kiện tuần này nào. 

(Hình ảnh minh họa)

Thời gian:

Bắt đầu: 05h00 ngày thứ 554.

Kết thúc: 04h59 ngày thứ 561.

- Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:

   + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

   + Xếp hạng tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà lớn.

   + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Quà thưởng: 

Quà thưởng Hoạt Động:

 

Mốc điểm vui vẻ Vật phẩm thưởng Số lượng
100 Đá Dung Luyện 5
Bạc 100
Túi Bảo Thạch-2 1
200 Đá Tẩy Luyện 10
Bạc 200
Túi Bảo Thạch-2 2
300 Đá Tẩy Luyện 15
Đá Bảy Màu 5
Túi Bảo Thạch-3 1
400 Đá Dung Luyện 10
Đá Tẩy Luyện 20
Tẩy Luyện Tỏa 5
500 Kinh nghiệm đan x2 1
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Tẩy Luyện Tỏa 8
600 Đá Tẩy Luyện 30
Đá Bảy Màu 15
Linh Thạch Lam 5
700 Kinh nghiệm đan x3 1
Linh Thạch Tím 5
Căn Cốt Đan 20

Quà thưởng Đua Top Tiêu:

(Hình ảnh minh họa)

TOP Vật phẩm thưởng Số lượng
1 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 6
Ngọc Dạ Minh Châu 100
Khoáng Thạch Thần Bí 60
Đá Tẩy Luyện 200
Căn Cốt Đan 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
2 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 4
Ngọc Dạ Minh Châu 80
Khoáng Thạch Thần Bí 50
Căn Cốt Đan 80
Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
3 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Ngọc Dạ Minh Châu 60
Khoáng Thạch Thần Bí 40
Căn Cốt Đan 50
Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
4 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Trứng Hiệp Lang 4
Ngọc Dạ Minh Châu 30
Khoáng Thạch Thần Bí 20
Căn Cốt Đan 30
Đá Tẩy Luyện 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
5 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Trứng Hiệp Lang 2
Ngọc Dạ Minh Châu 20
Khoáng Thạch Thần Bí 10
Căn Cốt Đan 30
Đá Tẩy Luyện 70
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
6 Ngọc May Mắn +16 1
Bạc 1000
Rương Huyền Thiết 5
Đá Tẩy Luyện 50
Căn Cốt Đan 20
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
7 Ngọc May Mắn +15 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 3
Đá Tẩy Luyện 30
Căn Cốt Đan 20
Tẩy Luyện Tỏa 7
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
8 Ngọc May Mắn +15 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 2
Đá Tẩy Luyện 20
Căn Cốt Đan 15
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
9 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 20
Căn Cốt Đan 15
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
10 Ngọc May Mắn +14 1
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 1
Đá Tẩy Luyện 10
Căn Cốt Đan 10
Tẩy Luyện Tỏa 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 1

Quà thưởng Tranh Mua:

(Hình ảnh minh họa)

Vật phẩm Giá bán (Vàng) Số lượng mua tối đa/người/ngày Tổng số lượng bán ra trong 1 lần
Căn Cốt Đan 12 50 999
Tẩy Luyện Tỏa 20 50 999
Đá Tẩy Luyện 7 50 999
Bùa Tẩy Luyện Cam 499 5 199
Đá Bảy Màu 25 30 999
Linh Thạch Vàng 315 20 199
Đá Dung Luyện 12 50 999
Túi Bảo Thạch-6 4499 1 9

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,