Sự kiện

Luyện Hồn Hiệp Khách

08-09-2021

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG

- Mở khóa tính năng luyện hồn hiệp khách khi đạt cấp độ 160.

- Có thể sử dụng mảnh hồn Hiệp Khách còn dư để Luyện Hồn.

- Sau khi Luyện Hồn, người chơi sẽ gia tăng trực tiếp 1 lượng chỉ số cơ bản cho nhân vật.

CHI TIẾT TÍNH NĂNG

- Sử dụng thẻ Hiệp Khách để tích lũy thanh EXP Luyện Hồn, mỗi khi đầy thanh EXP thì cấp độ Luyện Hồn tăng 1 cấp, tối đa có thể tăng 50 cấp.

- Phẩm chất thẻ Hiệp Khách càng cao, lượng EXP luyện hồn gia tăng càng nhiều.

- Cấp độ Luyện Hồn hiệp khách càng cao, lượng EXP yêu cầu mỗi lần nâng cấp càng nhiều.

- Mỗi lần lên 1 cấp độ Luyện Hồn, gia tăng trực tiếp 4 chỉ số Sát Thương, Phòng Ngự, Bạo Kích, Kháng Bạo.

- Không thể sử dụng thẻ Hiệp Khách để Luyện Hồn nếu chưa mở khóa Hiệp Khách đó.

- Lượng EXP gia tăng của mỗi mảnh Hiệp Khách:

Tên EXP
Thẻ Hiệp Khách Long Tử 800
Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành 1200
Thẻ Hiệp Khách Miêu Đại Nhân 700
Thẻ Hiệp Khách Linh Hồ 700
Thẻ Hiệp Khách Hạo Thiên Khuyển 700
Thẻ Hiệp Khách Trương Thúy Sơn 1300
Thẻ Hiệp Khách Độc Cô Kiếm 1300
Thẻ Hiệp Khách Lệnh Hồ Xung 1300
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1800
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm 1800
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1800

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,