Sự kiện

Mật Tịch Môn Phái

08-09-2021

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG

- Điều kiện để mở tính năng Mật tịch khi đạt được cấp 250.

- Có thể dùng mật tịch có kỹ năng cường hóa các kỹ năng cơ bản của môn phái, gia tăng sát thương và hiệu ứng cho kỹ năng.

- Mỗi mật tịch sẽ gia tăng 4 loại chỉ số thuộc tính cơ bản, mỗi phái có tổng cộng 8 mật tịch tương ứng với 8 kỹ năng.

- Có thể nâng cấp mật tịch, có tỉ lệ tăng chỉ số thuộc tính cộng thêm và cấp kỹ năng.

NỘI DUNG TÍNH NĂNG

- Mỗi phái có 8 Mật tịch khác nhau, trong đó có 4 Mật tịch cho phép người chơi có thể đổi bằng Yếu Quyết Võ Học và Tín Vật Môn Phái, 4 Mật tịch còn lại yêu cầu người chơi phải tham gia các hoạt động, sự kiện nạp thu thập các Yếu Quyết Cổ Phổ để ghép.

- Mật tịch sau khi đổi thành công có thể trang bị cho nhân vật, trực tiếp cường hóa kỹ năng môn phái tương ứng với Mật tịch Tuyệt Kỹ đó. Mật tịch có thể tháo gỡ bất kỳ lúc nào.

- Không thể trang bị nhiều Mật tịch cùng loại.

- Có thể sử dụng Điểm Tu Luyện để nâng cấp Mật tịch, cấp Mật tịch càng cao, Điểm Tu Luyện tiêu hao càng nhiều, mỗi Mật tịch tối đa có 100 cấp.

- Tiêu diệt quái vật, boss sẽ nhận được Điểm Tu Luyện, ngoài ra có thể dùng Điểm Tu Luyện Đan để trực tiếp nhận thêm Điểm Tu Luyện. 

- Mỗi lần Mật tịch lên cấp, mỗi chỉ số thuộc tính cơ bản của Mật tịch sẽ có tỉ lệ 75% gia tăng 1 lượng chỉ số cố định. Thuộc tính sẽ có giá trị tối đa, không thể tăng cao hơn giá trị này.

- Mỗi lần Mật Tịch đạt các mốc cấp sau 10 - 20 - 30 - 40 - ... - 100 (mỗi 10 cấp), Kỹ năng có tỉ lệ 50% gia tăng 1 cấp, tối đa 10 cấp.

- Có thể Hủy bỏ Mật tịch đã tăng cấp, hoàn trả lại 50% điểm Điểm Tu Luyện đã dùng để nâng cấp Mật Tịch trước đó.

- Tùy thuộc vào loại Mật tịch và cấp kỹ năng hiện tại, sẽ tiêu hao nguyên liệu và số lượng tương ứng.

- Ví dụ:

          + Theo bảng nguyên liệu đột phá, item Mật Tịch-Tinh Thần Mộ Thủy đạt cấp 100 và cấp kỹ năng 8, sẽ tiêu hao lần lượt Tín Vật Môn Phái *20, Yếu Quyết Võ Học *4, Điểm Tu Luyện *21000 để đột phá cấp kỹ năng lên 10.

- Điều kiện cấp độ mở khóa slot gắn Mật tịch

Slot Điều kiện cấp độ
1 250
2 290
3 330
4 380

- Toàn bộ mật tịch sẽ bị tháo gỡ và phân giải, hoàn trả lại toàn bộ nguyên liệu hợp thành (Yếu Quyết Võ Học, Tín Vật Môn Phái, Yếu Quyết Cổ Phổ) và 70% Điểm Tu Luyện khi người chơi chuyển môn phái.

- Người chơi có thể dùng các nguyên liệu hợp thành được hoàn trả để ghép Mật Tịch cho môn phái mới và nâng cấp lại chúng.

TIẾN CẤP MẬT TỊCH

- Khi người chơi đạt đến cấp 400, Mật tịch đạt đến cấp 100, Kỹ năng đạt cấp 10, người chơi có thể sử dụng 2 Mật tịch cùng loại và 200 Tín vật môn phái để Tiến cấp cho Mật tịch.

- Mật tịch sau khi tiến cấp sẽ tăng giới hạn cấp độ lên 150, đồng thời cấp độ Kỹ năng cũng được tăng giới hạn lên cấp 15.

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,