Sự kiện

Mộ Dung Sơn Trang

21-01-2020

Chào mừng các huynh/tỷ đến với tính năng mới trong phiên bản ra mắt lần này!

Giới thiệu tính năng:

- Mộ Dung Sơn Trang là phụ bản tổ đội mới.

- Phụ bản Mộ Dung Sơn Trang có 5 độ khó tương ứng với 5 mốc giới hạn cấp độ khác nhau.

- Tham gia phụ bản sẽ nhận được nguyên liệu để tăng cấp bộ pháp.

Yêu cầu:

- Đạt  cấp 285.

- Có thể khiêu chiến đơn hoặc khiêu chiến theo tổ đội.

Nội dung:

Cách tham gia:

- Người chơi đơn hoặc đội trưởng tổ đội tham gia tính năng thông qua giao diện: Hoạt động -> Cấm địa -> Mộ Dung Sơn Trang.

Quy tắc:

- Đối với tổ đội khiêu chiến:

   + Đội trưởng bắt đầu khiêu chiến, thành viên trong đội sẽ nhận được thông báo mời tham gia phụ bản.

   + Khi toàn bộ thành viên đồng ý tham gia, cả tổ đội sẽ được di chuyển vào bản đồ Mộ Dung Sơn Trang để bắt đầu vượt Cấm Địa.

   + Tổ đội vượt ải càng nhanh, sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng.

- Đối với người chơi đơn khiêu chiến:

   + Người chơi có thể khiêu chiến một mình hoặc sử dụng tính năng Ghép đội nhanh.

   + Người chơi vượt ải càng nhanh càng nhận được nhiều phần thưởng.

- Mỗi ngày, người chơi có 2 lượt tham gia phụ bản miễn phí, ngoài ra, có thể mua thêm lượt tham gia bằng bạc hoặc vàng.

   + Giá mua lượt: 60 bạc / 1 lượt (hết bạc hệ thống sẽ tự động trừ vàng).

- Cấm địa được chia làm 5 độ khó khác nhau tương ứng với 5 mốc giới hạn cấp tham gia.

Phần thưởng:

- Người chơi tham gia hoạt động sẽ nhận được Bộ Pháp Tiến Bậc Đan.

- Ngoài ra, người chơi còn nhận được kinh nghiệm, xu và các vật phẩm thu thập được trong quá trình vượt Cấm Địa.

Một số hình ảnh Cấm Địa: