Sự kiện

Mùa Hè Sôi Động Tuần 45

24-07-2020

Huynh tỷ đang săn tìm một vật phẩm từ An Bang, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này, cùng muội phá đảo sự kiện Mùa Hè Sôi Động để nhận được trang bị An Bang đắt giá nhé!

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 05:00 ngày 24/07/2020

Kết thúc: 04:59 ngày 31/07/2020

Vòng Quay Mùa Hè

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện NPC Sự kiện tại map Tương Dương (220,183).

- Mỗi ngày người chơi có 1 lượt quay miễn phí.

- Lượt quay miễn phí sẽ được làm mới vào 5h00 hằng ngày.

- Ngoài ra có thể dùng Vàng để mua thêm lượt quay.

STT Vật phẩm Số lượng
1 Tẩy Luyện Tỏa 2
2 Đá Tẩy Luyện 10
3 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
4 Bùa Tẩy Luyện Tím 1
5 Kinh nghiệm bát quái (8000) 5
6 Trứng Hiệp Sĩ Chuột 1
7 Kinh nghiệm đan x3 1
8 Rương Ngũ Hành Ấn 10
9 Đá Công Kích-7 1
10 Đá Tẩy Luyện 20
11 Cửu Dương Thần Công - quyển trung 1
12 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1

Đổi điểm

- Mỗi lượt quay, người chơi sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.

- Điểm tích lũy này sẽ dùng để đổi các vật phẩm khác. Có giới hạn đổi trong thời gian sự kiện.

Vật phẩm Số lượng Giá đổi Giới hạn
Bạc 5 1 200
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10 10 100
Kiếm Hồn Thạch 10 10 100
Đá Tẩy Luyện 10 10 100
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 10 10 100
Tẩy Luyện Tỏa 5 15 50
Túi Bảo Thạch-4 1 45 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 1 65 20
Lam Thiên Điểu (7 ngày) 1 100 1
U Hoàng Binh Khí (7 ngày) 1 200 1

Mùa Hè Sôi Động

Quy tắc

- Sẽ có 8 mốc tích lũy điểm trang trí của máy chủ (tổng điểm của toàn máy chủ). Khi đạt mốc sẽ nhân được quà

- Chỉ những người tham gia hoạt động mới có thể nhận quà

- Có 2 cách thức tăng điểm trang trí:

           +  Ghép vật phẩm: Ghép vật phẩm thành công sẽ nhận được điểm trang trí. Đồng thời mở ra phần thưởng ngẫu nhiên.

           +  Nạp Vàng: Mỗi 1 vàng được nạp sẽ nhận được 1 điểm trang trí.

Lưu ý

- Điểm trang trí cá nhân từ 100 điểm trở lên mới có thể nhận Quà Mùa Hè.

- Người chơi tham gia nạp hoặc ghép điểm trang trí cách thời gian sự kiện kết thúc ít nhất 5 phút để tránh sự cố không nhận được quà mốc. Phần quà này phải nhận trong thời gian sự kiện, kết thúc sự kiện quà không nhận sẽ mất.

Quà tặng

Tên Rương Vật phẩm Số Lượng
Quà Mùa Hè 8 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Bạc 3000
Quà Mùa Hè 7 Ngọc May Mắn +15 1
Rương Huyền Thiết 3
Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bạc 2000
Quà Mùa Hè 6 Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Bạc 1000
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Túi Bảo Thạch-6 1
Quà Mùa Hè 5 Trứng Đạo Trúc 2
Đá Tẩy Luyện 40
Túi Bảo Thạch-5 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quà Mùa Hè 4  Ngoại Trang Chiến Hồn (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-4 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Kiếm Hồn Thạch 40
Quà Mùa Hè 3 Đá Tẩy Luyện 20
Túi Bảo Thạch-4 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 30
Quà Mùa Hè 2 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Túi Bảo Thạch-3 2
Quà Mùa Hè 1 Kinh Nghiệm Đan x3 1
Kiếm Hồn Thạch 10
Túi Bảo Thạch-3 1

Vật Dụng Trang Trí

- Tùy theo loại vật phẩm trang trí mà người chơi sẽ nhận được điểm trang trí khác nhau

- Mỗi loại vật phẩm trang trí sẽ có công thức chế tạo riêng

- Khi chế tạo thành công người chơi sẽ nhận được vật phẩm đồng thời tăng điểm trang trí cho bản thân

Vật phẩm Công thức ghép Số lượng Giới hạn ghép Điểm trang trí
Nước Tăng Lực Giày Leo Núi x5 + Balo Leo Núi x5 1 200 10
Quà Leo Núi  Giày Leo Núi x2 +Balo Leo Núi x2 + Mũ Leo Núi x1 1 1500 50

Chi tiết vật phẩm Giỗ Tổ

Vật phẩm  Mô tả
Quà Mùa Hè 1

Phần thưởng của hoạt động Mùa Hè Sôi Động, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.

Quà Mùa Hè 2 Phần thưởng của hoạt động Mùa Hè Sôi Động, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.
Quà Mùa Hè 3 Phần thưởng của hoạt động Mùa Hè Sôi Động, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.
Quà Mùa Hè 4 Phần thưởng của hoạt động Mùa Hè Sôi Động, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.
Quà Mùa Hè 5 Phần thưởng của hoạt động Mùa Hè Sôi Động, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.
Quà Mùa Hè 6 Phần thưởng của hoạt động Mùa Hè Sôi Động, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.
Quà Mùa Hè 7 Phần thưởng của hoạt động Mùa Hè Sôi Động, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.
Quà Mùa Hè 8 Phần thưởng của hoạt động Mùa Hè Sôi Động, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.
Nước Tăng Lực Vật dụng dùng trong lễ hội. Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua chế tạo nguyên liệu.
Quà Leo Núi Vật dụng dùng trong lễ hội. Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua chế tạo nguyên liệu.
Giày Leo Núi Nguyên liệu chế tạo vật dụng lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại.
Balo Leo Núi Nguyên liệu chế tạo vật dụng lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại.
Mũ Leo Núi Nguyên liệu chế tạo vật dụng lễ hội. Mua 30 vàng tại Trân Các.

Quán Quân Leo Núi

Quy tắc

- Tích lũy điểm trang trí của cá nhân sẽ được ghi nhận xếp hạng

- Top 1 đến 30 người có điểm trang trí cao nhất sẽ nhận được quà. Tuy nhiên số điểm trang trí phải cao hơn 3000 điểm.

- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện

Lưu ý

- Người chơi tham gia đua top cần nạp hoặc ghép quà cách thời gian kết thúc sự kiện ít nhất 5 phút để hệ thống BXH sự kiện có thể cập nhật chính xác.

Hạng Vật phẩm Số lượng
1 Rương An Bang Bào 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Cường Hóa Thạch 400
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-8 2
2 Trứng Hiệp Sĩ Chuột 4
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Cường Hóa Thạch 300
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-8 1
3 Trứng Hiệp Sĩ Chuột 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Cường Hóa Thạch 200
Túi Bảo Thạch-7 2
4-10 Trứng Hiệp Sĩ Chuột 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Cường Hóa Thạch 100
Túi Bảo Thạch-6 2
11-30 Trứng Hiệp Sĩ Chuột 1
Cường Hóa Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2