Sự kiện

Nạp Đơn Tuần 53

30-08-2020

Nạp Đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 365 đến 4h59 ngày thứ 366

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 366 đến 4h59 ngày thứ 367

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 367 đến 4h59 ngày thứ 368

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 368 đến 4h59 ngày thứ 369

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 369 đến 4h59 ngày thứ 370

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 370 đến 4h59 ngày thứ 371

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 371 đến 4h59 ngày thứ 372

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3500 Vàng

Quà thưởng

Tích lũy nạp vàng trong ngày đạt Note Ngày mở máy chủ Vật phẩm Số lượng
1999 Đợt 1 365 Rương Huyền Thiết 5
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
4999 Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 2 366 Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 3 367 Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 4 368 Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
4999 Túi Bảo Thạch-6 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 5 369 Rương Huyền Thiết 5
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
4999 Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 6 370 Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
4999 Túi Bảo Thạch-6 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
1999 Đợt 7 371 Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Tẩy Luyện Tỏa 15
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,