Sự kiện

Ngày Tựu Trường

02-09-2021

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 03/09/2021

Kết thúc: 4:59 ngày 10/09/2021

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Khăn Quàng Đỏ 1
Bạc 49
2 Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 5
Xu 9999
3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99
4 Khăn Quàng Đỏ 1
Xu 19999
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 149
6 Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9
7 Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 10
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 199

Thu Thập Đổi Quà

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Bóng Bay Bóng Bay, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Cặp Sách Cặp Sách, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Đồng Phục Đồng Phục, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Khăn Quàng Đỏ Khăn Quàng Đỏ, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm Công thức ghép Số lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Quà Ngày Tựu Trường Bóng Bay *2 + Cặp Sách *2 + Đồng Phục *2 + Khăn Quàng Đỏ *2 1 Khóa 1500 lần
Quà Năm Học Mới Bóng Bay *1 + Cặp Sách *1 + Đồng Phục *1 + Khăn Quàng Đỏ *1 1 Khóa 500 lần
Bùa Tẩy Luyện Cam Bóng Bay *10 + Cặp Sách *10 + Đồng Phục *10 1 Khóa 5 lần
Linh Thạch Vàng Bóng Bay *5 + Cặp Sách *5 + Đồng Phục *5 1 Khóa 10 lần
Khí Bàn - Tam Tài Bóng Bay *4 + Cặp Sách *4 + Đồng Phục *4 1 Khóa 10 lần
Khí Bàn - Lưỡng Nghĩ Bóng Bay *4 + Cặp Sách *4 + Đồng Phục *4 1 Khóa 15 lần
Bùa Tẩy Luyện Vàng Bóng Bay *3 + Cặp Sách *3 + Đồng Phục *3 1 Khóa 10 lần
Đá Chúc Phúc Lớn Bóng Bay *3 + Cặp Sách *3 +Đồng Phục *3 1 Khóa 10 lần
Tử Thủy Tinh Bóng Bay *3 + Cặp Sách *3 + Đồng Phục *3 1 Khóa 20 lần
Đá Dung Luyện Bóng Bay *3 + Cặp Sách *3 + Đồng Phục *3 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-3 Bóng Bay *2 + Cặp Sách *2 + Đồng Phục *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Bóng Bay *2 + Cặp Sách *2 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Bóng Bay *2 + Cặp Sách *2 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Bóng Bay *2 + Cặp Sách *2 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Bóng Bay *2 + Cặp Sách *2 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Bóng Bay *2 + Cặp Sách *2 1 Khóa 50 lần
Cường Hóa Thạch Bóng Bay *1 + Cặp Sách *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Bóng Bay *1 + Cặp Sách *1 1 Khóa 50 lần
Nguyên Khí Khăn Quàng Đỏ *1 100 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Đồng Phục *1 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Cặp Sách *1 1 Khóa 100 lần
Bạc Bóng Bay *1 10 Khóa 1500 lần

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Khí Bàn - Tam Tài 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 20
3500 Tử Ngọc III 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 3
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Khí Bàn - Tam Tài 15
Trứng Tử Nguyệt Thố 2
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 50
15000 Tử Ngọc III 10
Tụ Linh Đan 4
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 100
35000 Khí Bàn - Tam Tài 20
Thiên Vương Lệnh Bài 4
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 150
65000 Tụ Linh Đan 5
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 200
100000 Người Tuyết (14 Ngày) 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Đá Công Kích-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 300
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Đá Công Kích-9 1
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 400
200000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-9 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Túi Sự Kiện Ngày Tựu Trường 600

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,