Sự kiện

Ngỏ Lời Yêu Thương

13-10-2022

" Nhân ngày phụ nữ Việt Nam ta

Gởi mấy vần thơ gọi chút quà"

Mùa yêu thương nữa lại đến, Chu muội chúc tỷ muội chúng ta nhận được nhiều lời chúc từ các huynh đài. Tưng bừng chào đón mùa yêu thương, Chu muội xin giới thiệu chuỗi sự kiện NGỎ LỜI YÊU.... THƯƠNG đến huynh, tỷ nhé!

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 14/10/2022

Kết thúc: 4:59 ngày 21/10/2022

Đăng nhập nhận quà

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

STT Mốc Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 1 Gấu Bông 1
2 Bạc 49
3 2 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 5
4 Xu 9999
5 3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
6 Bạc 99
7 4 Gấu Bông 1
8 Xu 19999
9 5 Túi Bảo Thạch-2 1
10 Bạc 149
11 6 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 5
12 Rương Ngũ Hành Ấn 9
13 7 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 10
14 Kinh Nghiệm Đan x3 1
15 Bạc 199

Thu Thập Đổi Quà

- Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

STT Item Mô tả Nguồn thu thập
1 Bút Mực Bút Mực, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
2 Thư Tay Thư Tay, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
3 Hoa Hồng Hoa Hồng, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
4 Gấu Bông Gấu Bông, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

STT Item Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
1 Quà Lời Chúc Yêu Thương Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *2 + Gấu Bông *2 1 Khóa 1500 lần
2 Hộp Quà Yêu Thương Bút Mực *1 + Thư Tay *1 + Hoa Hồng *1 + Gấu Bông *1 1 Khóa 500 lần
3 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 Bút Mực *5 + Thư Tay *5 + Hoa Hồng *5 1 Khóa 30 lần
4 Yếu Quyết Cổ Phổ Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *2 1 Khóa 50 lần
5 Võ Hồn Tiến Bậc Đan Bút Mực *1 + Thư Tay *1 + Hoa Hồng *1 1 Khóa 100 lần
6 Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III Bút Mực *1 + Thư Tay *1 + Hoa Hồng *1 1 Khóa 10 lần
7 Yếu Quyết Võ Học Bút Mực *1 + Thư Tay *1 + Hoa Hồng *1 1 Khóa 30 lần
8 Tín Vật Môn Phái Bút Mực *1 + Thư Tay *1 + Hoa Hồng *1 2 Khóa 20 lần
9 Bùa Tẩy Luyện Cam Bút Mực *5 + Thư Tay *5 + Hoa Hồng *5 1 Khóa 5 lần
10 Linh Thạch Vàng Bút Mực *5 + Thư Tay *5 + Hoa Hồng *5 1 Khóa 10 lần
11 Khí Bàn - Thái Cực Bút Mực *4 + Thư Tay *4 + Hoa Hồng *4 1 Khóa 50 lần
12 Khí Bàn - Tam Tài Bút Mực *4 + Thư Tay *4 + Hoa Hồng *4 1 Khóa 30 lần
13 Khí Bàn - Lưỡng Nghĩ Bút Mực *4 + Thư Tay *4 + Hoa Hồng *4 1 Khóa 30 lần
14 Đá Chúc Phúc Lớn Bút Mực *3 + Thư Tay *3 + Hoa Hồng *3 1 Khóa 10 lần
15 Tử Thủy Tinh Bút Mực *3 + Thư Tay *3 + Hoa Hồng *3 1 Khóa 50 lần
16 Đá Dung Luyện Bút Mực *3 + Thư Tay *3 + Hoa Hồng *3 1 Khóa 50 lần
17 Túi Bảo Thạch-3 Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *2 1 Khóa 50 lần
18 Kinh Nghiệm Đan x3 Bút Mực *2 + Thư Tay *2 +  Hoa Hồng *1 1 Khóa 5 lần
19 Tẩy Luyện Tỏa Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *1 1 Khóa 50 lần
20 Đá Tẩy Luyện Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *1 1 Khóa 100 lần
21 Đá Bảy Màu Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *1 1 Khóa 50 lần
22 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *1 1 Khóa 100 lần
23 Cường Hóa Thạch Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *1 1 Khóa 100 lần
24 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Bút Mực *1 + Thư Tay *1 1 Khóa 100 lần
25 Rương Ngũ Hành Ấn     Bút Mực *1 + Thư Tay *1 1 Khóa 50 lần
26 Bạc     Bút Mực *2 + Thư Tay *2 + Hoa Hồng *1 10 Khóa 1500 lần

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

STT Mốc tích nạp Vật Phẩm Số Lượng
1                1,500 Khí Bàn - Thái Cực 30
2 Bùa Tẩy Luyện Cam 2
3 Đá Tẩy Luyện 30
4 Túi Bảo Thạch-5 1
5 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 20
6                3,500 Tử Ngọc III 5
7 Túi Bảo Thạch-5 2
8 Tẩy Luyện Tỏa 30
9 Tụ Linh Đan 3
10 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 30
11                7,000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
12 Túi Bảo Thạch-6   1
13 Khí Bàn - Thái Cực 40
14 Trứng Lôi Thiểm 2
15 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 50
16               15,000 Tử Ngọc III 40
17 Tụ Linh Đan 5
18 Túi Bảo Thạch-6   2
19 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
20 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 100
21               35,000 Khí Bàn - Lưỡng Nghi 50
22 Minh Chủ Lệnh Bài 2
23 Túi Bảo Thạch-7 2
24 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
25 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 150
26               65,000 Tụ Linh Đan 5
27 Trấn Hồn Phù 1
28 Túi Bảo Thạch-8 1
29 Bùa Tẩy Luyện Cam 15
31 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 200
33             100,000 Kim Linh Phượng (7 Ngày) 1
35 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
37 Túi Bảo Thạch-8 2
39 Bùa Tẩy Luyện Cam 20
41 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 300
43             150,000 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
45 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
47 Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
49 Túi Bảo Thạch-9 1
51 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 400
33             200,000 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
35 Tuyệt Thế Lệnh Bài 2
37 Túi Bảo Thạch-10 1
39 Bùa Tẩy Luyện Cam 40
41 Túi Sự Kiện Ngỏ Lời Yêu Thương 600

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,