Sự kiện

Nhất Nguyên Đoạt Bảo Tuần 43

28-06-2020

Nhất Nguyên Đoạt Bảo

(Hình ảnh minh họa)

Phạm vi

- Toàn bộ máy chủ.

Thời gian

- 11/07/2020

- 12/07/2020

Quy tắc

- Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện hệ thống sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo.

- Mỗi vé 30 Vàng, người chơi sở hữu càng  nhiều vé, tỷ lệ trúng thưởng  đặc biệt càng cao.

- Số lượt quay tối thiếu = 100

- Tổng số lượt quay của server  = 1200

   Thưởng an ủi Thưởng đặc biệt 
Ngày mở Giá 1 phiếu
(Vàng)
Vật phẩm Số lượng Bảo vật đặc biệt Giá trị
(Vàng)
11/07/2020 30 Đá Tẩy Luyện 1 Vàng 1999
Bạc 5
Bạch Thủy Tinh 1
Xu 9999
12/07/2020 30 Đá Tẩy Luyện 1 Vàng 2999
Bạc 5
Bạch Thủy Tinh 1
Chân Khí 99

(Hình ảnh minh họa)