Sự kiện

Quà tặng 8/3

05-03-2020

Ngày 8/3, ngày của phụ nữ Việt Nam đã tới rất gần. Để hòa chung vào bầu không khí đó, Cửu Dương đã tổ chức tuần sự kiện "8/3 - Quà Free không khó - Chơi là có", nhằm tôn vinh những game thủ nữ nói riêng, và toàn thể cộng đồng Cửu Dương nói chung

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 06/03/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 13/03/2020

Quà tặng 8/3

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà tặng 

Mốc ngày

Vật phẩm

Số lượng

1

Thiệp Mừng

1

Bạc

49

2

Hộp Phụ Kiện

5

Xu

9999

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

9

Bạc

59

4

Thiệp Mừng

1

Xu

19999

5

Túi Bảo Thạch-2

1

Bạc

69

6

Hộp Phụ Kiện

5

Bạc

89

7

Hộp Phụ Kiện

10

Sát Thương Linh Đan

1

Bạc

100

Thu thập đổi quà

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm

Mô tả

Hoa Hồng

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Giấy Gói

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Nơ Đỏ

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Thiệp Mừng

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng mua tại Trân Các giá 30 vàng.

 Ghép quà sự kiện

Vật phẩm

Công thức ghép

Số Lượng

Giới hạn đổi

Xu

Hoa Hồng*1

5000

Không giới hạn

Xu

Giấy Gói *1

10000

Không giới hạn

Xu

Nơ Đỏ *1

20000

Không giới hạn

Bạc

Thiệp Mừng *1

50

50 lần

Kinh Nghiệm Bát Quái (1000)

Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1

1

100 lần

Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan I

Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1

1

50 lần

Kiếm Hồn Thạch

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2

1

50 lần

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2

1

50 lần

Kinh Nghiệm Đan x2

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2

1

20 lần

Cường Hóa Thạch

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2

1

50 lần

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2

1

50 lần

Đá Tẩy Luyện

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *2

1

50 lần

Tẩy Luyện Tỏa

Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *3 + Nơ Đỏ *3

1

30 lần

Kinh Nghiệm Đan x3

Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *3 + Nơ Đỏ *3

1

10 lần

Đá Tất Sát-2

Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *3 + Nơ Đỏ *3

1

20 lần

Đá Bạo Kích-2

Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *3 + Nơ Đỏ *3

1

20 lần

Túi Bảo Thạch-2

Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *3 + Nơ Đỏ *3

1

20 lần

Quà 8/3 Vui Vẻ

Hoa Hồng *5 + Giấy Gói *5 + Nơ Đỏ *5

1

99 lần

Quà 8/3 Siêu Cấp

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *2 + Thiệp Mừng *2

1

999 lần

Rương Tọa Kỵ Đỏ

Mảnh Trang Sức *5

1

10 lần

Quà thưởng tích nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng 

Mốc tích nạp

Vật phẩm

Số lượng

Giá

1000

Đá Chúc Phúc Lớn

2

240

Đá Tẩy Luyện

20

10

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

15

10

Túi Bảo Thạch-2

2

60

Hộp Phụ Kiện

10

10

3000

Bạc

1000

1

Túi Bảo Thạch-3

3

180

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

30

10

Tẩy Luyện Tỏa

10

30

Hộp Phụ Kiện

20

10

7000

Ngọc May Mắn +14

1

4499

Túi Bảo Thạch-4

2

540

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

45

10

Đá Tẩy Luyện

50

10

Hộp Phụ Kiện

50

10

15000

Ngọc May Mắn +15

1

9999

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

650

Đá Công Kích-5

2

1620

Tẩy Luyện Tỏa

20

30

Hộp Phụ Kiện

100

10

45000

Bạc

5000

1

Đá Tẩy Luyện

100

10

Đá Công Kích-6

2

4860

Rương Bảo Vật Đỏ

2

14000

Hộp Phụ Kiện

200

10

90000

Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên

1

3000

Tẩy Luyện Tỏa

50

30

Đá Công Kích-7

1

14580

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

26999

Hộp Phụ Kiện

400

10

150000

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

2

26999

Truyền Thuyết Lệnh Bài

2

3000

Đá Công Kích-8

1

43740

Tôn Hiệu Phú Giáp Thiên Hạ

1

500

Hộp Phụ Kiện

800

10