Sự kiện

Quà Tặng Phái Đẹp

27-09-2020

Mừng ngày dành cho những cô gái xinh đẹp của chúng ta. Cửu Dương lần này mang lại một sự kiện mới dành cho ngày đặc biệt. Chúc các tỷ tỷ xinh đẹp của Cửu Dương luôn là những cô gái hạnh phúc nhất nhé!

 

Toàn bộ máy chủ

Thời gian

- Bắt đầu:  05:00 ngày 16/10/2020

- Kết thúc:  04:59 ngày 23/10/2020

Đăng Nhập Nhận Quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng Đăng Nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Hoa Hồng Đỏ 10
Đá Tẩy Luyện 10
2 Túi Chân Thành 10
Bạc 100
3 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 5
Đá Tẩy Luyện 15
4 Hộp Hoa Hồng 10
Tẩy Luyện Tỏa 10
5 Túi Bảo Thạch-3 1
Hộp Hoa Hồng 15
6 Thiệp Bày Tỏ 1
Rương Ngũ Hành Ấn 10
7 Đá Tẩy Luyện 20
Thiệp Bày Tỏ 2
Tẩy Luyện Tỏa 15

Quà Tặng Phái Đẹp

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm

Mô tả

Hoa Hồng Đỏ

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện.Chủ yếu nhận được qua farm quái dã ngoại, boss, phó bảng... có tỉ lệ rớt cao.

Túi Chân Thành

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện.Chủ yếu nhận được qua farm quái dã ngoại, boss, phó bảng... có tỉ lệ rớt trung.

Hộp Hoa Hồng

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện.Chủ yếu nhận được qua farm quái dã ngoại, boss, phó bảng... có tỉ lệ rớt thấp .

Thiệp Bày Tỏ

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Mua 30 vàng tại Trân Các.

Ghép quà sự kiện

 

Vật phẩm Công thức ghép Số lượng
Quà Tuyệt Sắc Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *2 + Thiệp Bày Tỏ *2 1
Quà Giai Nhân Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *2 + Thiệp Bày Tỏ *1 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú Hoa Hồng Đỏ *10 + Túi Chân Thành *5 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng Hoa Hồng Đỏ *6 + Túi Chân Thành *4 1
Đá Chúc Phúc Vừa Hoa Hồng Đỏ *4 + Túi Chân Thành *2 1
Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ Hoa Hồng Đỏ *4 + Túi Chân Thành *2 1
Túi Bảo Thạch-2 Hoa Hồng Đỏ *3 + Túi Chân Thành *2 1
Kinh Nghiệm Đan x3 Hoa Hồng Đỏ *3 + Túi Chân Thành *2 1
Tẩy Luyện Tỏa Hoa Hồng Đỏ *3 + Túi Chân Thành *1 1
Đá Tẩy Luyện Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *1 1
Ngọc Định Tình Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *1 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *1 1
Cường Hóa Thạch Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *1 1
Kinh Nghiệm Đan x2 Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *1 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *1 1
Kiếm Hồn Thạch Hoa Hồng Đỏ *2 + Túi Chân Thành *1 1
Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan I Hoa Hồng Đỏ *2 1
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Hoa Hồng Đỏ *2 1
Bạc Thiệp Bày Tỏ *1 30
Xu Túi Chân Thành *1 15000
Xu Hoa Hồng Đỏ*1 5000

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn.

Quà thưởng Tích Nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Vàng 300
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-4 1
Hộp Hoa Hồng 10
3500 Vàng 400
Túi Bảo Thạch-5 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 20
Hộp Hoa Hồng 20
7000 Vàng 700
Túi Bảo Thạch-5 2
Rương Tâm Pháp 30
Rương Huyền Thiết 3
Hộp Hoa Hồng 40
15000 Vàng 1600
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Hộp Hoa Hồng 80
35000 Vàng 4000
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-7 1
Căn Cốt Đan 80
Hộp Hoa Hồng 100
65000 Vàng 6000
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Hộp Hoa Hồng 150
100000 Vàng 7000
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Hộp Hoa Hồng 200
150000 Vàng 10000
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Đá Công Kích-8 2
Hộp Hoa Hồng 300

 

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,