Sự kiện

Sự Kiện Chào Mừng 08/03

28-02-2023

Phạm vi

Toàn bộ người chơi Cửu Dương Truyền Kỳ

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 03/03/2023

- Kết thúc: 04h59 ngày 10/03/2023

Sự kiện 1: Đăng Nhập Nhận Quà    

Nội dung            

    - Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng            

    - Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau            

Phần thưởng

Mốc ngày Vật Phẩm Số Lượng

1

Thiệp Mừng 1
Bạc 49

2

Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 5
Xu 9999

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99

4

Thiệp Mừng 1
Xu 19999

5

Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 2
Bạc 149

6

Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9

7

Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 10
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 199

 

 

Sự kiện 2: Thu Thập Đổi Quà

Nội dung      

     - Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.            

    - Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị            

Vật phẩm sự kiện    

STT Vật Phẩm Mô tả Nguồn thu thập
1 Hoa Hồng Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
2 Giấy Gói Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
3 Nơ Đỏ Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
4 Thiệp Mừng Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

 

Ghép quà sự kiện

STT Vật Phẩm Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
1 Quà Hoa Hồng Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *2 + Thiệp Mừng *2 1 Khóa 1500 lần
2 Quà Nơ Đỏ Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1 + Nơ Đỏ *1 + Thiệp Mừng *1 1 Khóa 500 lần
3 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1

Hoa Hồng *5 + Giấy Gói *5 + Nơ Đỏ *5

1 Khóa 30 lần
4 Yếu Quyết Cổ Phổ

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *2

1 Khóa 50 lần
5 Võ Hồn Tiến Bậc Đan

Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 100 lần
6 Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III

Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 10 lần
7 Yếu Quyết Võ Học

Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 30 lần
8 Tín Vật Môn Phái

Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1 + Nơ Đỏ *1

2 Khóa 20 lần
9 Bùa Tẩy Luyện Cam

Hoa Hồng *5 + Giấy Gói *5 + Nơ Đỏ *5

1 Khóa 5 lần
10 Linh Thạch Vàng

Hoa Hồng *5 + Giấy Gói *5 + Nơ Đỏ *5

1 Khóa 10 lần
11 Khí Bàn - Thái Cực

Hoa Hồng *4 + Giấy Gói *4 + Nơ Đỏ *4

1 Khóa 50 lần
12 Khí Bàn - Tam Tài

Hoa Hồng *4 + Giấy Gói *4 + Nơ Đỏ *4

1 Khóa 30 lần
13 Khí Bàn - Lưỡng Nghĩ

Hoa Hồng *4 + Giấy Gói *4 + Nơ Đỏ *4

1 Khóa 30 lần
14 Đá Chúc Phúc Lớn

Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *3 + Nơ Đỏ *3

1 Khóa 10 lần
15 Tử Thủy Tinh

Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *3 + Nơ Đỏ *3

1 Khóa 50 lần
16 Đá Dung Luyện

Hoa Hồng *3 + Giấy Gói *3 + Nơ Đỏ *3

1 Khóa 50 lần
17 Túi Bảo Thạch-3

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *2

1 Khóa 50 lần
18 Kinh Nghiệm Đan x3

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 5 lần
19 Tẩy Luyện Tỏa

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 50 lần
20 Đá Tẩy Luyện

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 100 lần
21 Đá Bảy Màu

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 50 lần
22 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 100 lần
23 Cường Hóa Thạch

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1

1 Khóa 100 lần
24 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1

1 Khóa 100 lần
25

Rương Ngũ Hành Ấn

Hoa Hồng *1 + Giấy Gói *1

1 Khóa 50 lần
26 Bạc

Hoa Hồng *2 + Giấy Gói *2 + Nơ Đỏ *1

10 Khóa 1500 lần

 

Sự kiện 3: Quà Thưởng Tích Nạp

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quả thưởng

Mốc tích nạp Vật Phẩm Số Lượng Giá

1.500

Khí Bàn - Thái Cực 30 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2 650
Đá Tẩy Luyện 30 10
Túi Bảo Thạch-5 1 1620
Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 20 7

3.500

Tử Ngọc III 15 150
Túi Bảo Thạch-5 2 1620
Tẩy Luyện Tỏa 30 30
Tụ Linh Đan 3 1000
Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 30 7

7.000

Bùa Tẩy Luyện Cam 5 650
Túi Bảo Thạch-6 1 4860
Ngọc Dạ Minh Châu 10 800
Trứng Tuyết Miêu 2 1000
Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 50 7

15.000

Tử Ngọc III 40 150
Khoáng Thạch Thần Bí 5 1000
Túi Bảo Thạch-6 2 4860
Bùa Tẩy Luyện Cam 5 650
Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 100 7

35.000

Khí Bàn - Lưỡng Nghi 50 30
Khoáng Thạch Thần Bí 10 1000
Túi Bảo Thạch-7 2 14580
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1 19999
Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 150 7

65.000

Khoáng Thạch Thần Bí 15 1000
Thiên Đạo Thạch 3 3500
Túi Bảo Thạch-8 1 43740
Bùa Tẩy Luyện Cam 15 650
Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 200 7

100.000

Thánh Lễ Kiếm (7 Ngày) 1 5000
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1 3000
Túi Bảo Thạch-8 2 43740
Bùa Tẩy Luyện Cam 20 650
Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 300 7

150.000

Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1 29999
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2 3000
Thiên Đạo Thạch 5 3500
Túi Bảo Thạch-9 1 131220
Túi Sự Kiện Mừng Ngày 8-3 400 7

200.000

Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1 29999
Tuyệt Thế Lệnh Bài 2 3000
Túi Bảo Thạch-10 1 393660
Bùa Tẩy Luyện Cam 40 650
Thiên Đạo Thạch 10 3500

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,