Sự kiện

Sự kiện Đại Lễ 30/04-01/05

25-04-2020

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 25/04/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 02/05/2020

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày

Vật phẩm

Số lượng

1

Cờ Đỏ

1

Bạc

49

2

Balo Lính

5

Xu

9999

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

9

Bạc

59

4

Cờ Đỏ

1

Xu

19999

5

Túi Bảo Thạch-2

1

Bạc

69

6

Balo Lính

5

Rương Ngũ Hành Ấn

9

7

Balo Lính

10

Sát Thương Linh Đan

1

Bạc

100

Quà thưởng thống nhất

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu A, B, C, D. Dùng 4 loại nguyên liệu này đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm

Mô tả

Áo Lính

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Quần Lính

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Mũ Lính

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Cờ Đỏ

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt mua 30 vàng tại Trân Các. 

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm

Công thức ghép

Số Lượng

Truyền Thuyết Lệnh Bài

Sao Vàng *80

1

Minh Chủ Lệnh Bài

Sao Vàng *20

1

Rương Huyền Thiết

Sao Vàng *10

1

Thẻ Hiệp Khách Hạo Thiên Khuyển

Sao Vàng *5

1

Hộp Quà Thống Nhất

Áo Lính *2 + Quần Lính *2 + Mũ Lính *2 + Cờ Đỏ *2

1

Hộp Quà 30/4

Áo Lính *1 + Quần Lính *1 + Mũ Lính *1 + Cờ Đỏ *1

1

Đá Chúc Phúc Vừa

Áo Lính *4 + Quần Lính *4 + Mũ Lính *4

1

Đá Bạo Kích-2

Áo Lính *3 + Quần Lính *3 + Mũ Lính *3

1

Túi Bảo Thạch-2

Áo Lính *3 + Quần Lính *3 + Mũ Lính *3

1

Kinh Nghiệm Đan x3

Áo Lính *3 + Quần Lính *3 + Mũ Lính *3

1

Tẩy Luyện Tỏa

Áo Lính *3 + Quần Lính *3 + Mũ Lính *3

1

Đá Tẩy Luyện

Áo Lính *2 + Quần Lính *2 + Mũ Lính *2

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

Áo Lính *2 + Quần Lính *2

1

Cường Hóa Thạch

Áo Lính *2 + Quần Lính *2

1

Kinh Nghiệm Đan x2

Áo Lính *2 + Quần Lính *2

1

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

Áo Lính *2 + Quần Lính *2

1

Kiếm Hồn Thạch

Áo Lính *2 + Quần Lính *2

1

Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan I

Áo Lính *1 + Quần Lính*1

1

Kinh Nghiệm Bát Quái (1000)

Áo Lính *1 + Quần Lính *1

1

Bạc

Cờ Đỏ *1

50

Xu

Mũ Lính *1

20000

Xu

Quần Lính*1

10000

Xu

Áo Lính *1

5000

Tích nạp đại lễ

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp

Vật phẩm

Số lượng

1500

Bùa Tẩy Luyện Vàng

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

30

Hiệp Khách Kinh nghiệm đan II

10

Túi Bảo Thạch-3

2

Balo Lính

10

3500

Đá Tẩy Luyện

50

Túi Bảo Thạch-4

2

Kiếm Hồn Thạch

30

Ngọc May Mắn +13

1

Balo Lính

20

7500

Cường Hóa Thạch

50

Túi Bảo Thạch-5

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Chúc Phúc Lớn

5

Balo Lính

50

15500

Sao Vàng

5

Ngọc May Mắn +15

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

Balo Lính

100

45500

Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp

2

Đá Tẩy Luyện

100

Ngọc May Mắn +15

2

Balo Lính

200

95500

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Tẩy Luyện Tỏa

80

Đá Tất Sát-7

1

Sao Vàng

20

Balo Lính

400

145000

Truyền Thuyết Lệnh Bài

1

Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp

1

Đá Tất Sát-8

1

Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên

1

Balo Lính

800