Sự kiện

[Sự kiện hot] Tôn sư trọng đạo

15-11-2019

Cùng chào đón ngày nhà giáo Việt Nam, tham gia ngay các sự kiện Ingame để nhận và quy đổi các vật phẩm giá trị.

Thời gian

- 05:00 ngày 15/11 đến 04:59' ngày 22/11.

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng.

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau.

- Quà Thưởng Đăng Nhập:

Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Bút Mực 1
Bạc 49
2 Quà Tri Ân 5
Xu 9999
3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 59
4 Bút Mực 1
Xu 19999
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 69
6 Quà Tri Ân 5
Bạc 100
7 Quà Tri Ân 10
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 3
Bạc 100

Thử thách kỳ thi

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái, Boss, và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể nhận được Quà Tôn Sư và Quà Trọng Đạo tại giao diện Sự kiện.

- Vật phẩm thu thập gồm:

Vật Phẩm Nguồn Thu Thập
Tôn, Sư, Trọng Đạo Đánh quái dã ngoại, boss, phụ bản...có tỉ lệ rớt
Bút Mực Trân Các

Ghép quà sự kiện:

Vật Phẩm Công Thức Ghép Số Lượng Giới Hạn Đổi
Xu Tôn x1 5000 Không giới hạn
Xu Sư x1 10000 Không giới hạn
Xu Trọng Đạo x1 20000 Không giới hạn
Bạc Bút Mực x1 50 50 lần
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Tôn x1 + Sư x1 1 100 lần
Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan-I Tôn x1 + Sư x1 1 50 lần
Kiếm Hồn Thạch Tôn x2 + Sư x2 1 50 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Tôn x2 + Sư x2 1 50 lần
Kim Ấn Tôn x2 + Sư x2 1 50 lần
Mộc Ấn Tôn x2 + Sư x2 1 50 lần
Thủy Ấn Tôn x2 + Sư x2 1 50 lần
Hỏa Ấn Tôn x2 + Sư x2 1 50 lần
Thổ Ấn Tôn x2 + Sư x2 1 50 lần
Cường Hóa Thạch Tôn x2 + Sư x2 1 50 lần
Đá Tẩy Luyện Tôn x2 + Sư x2 + Trọng Đạo x2 1 50 lần
Tẩy Luyện Tỏa Tôn x3 + Sư x3 + Trọng Đạo x3 1 30 lần
Túi Bảo Thạch-2 Tôn x3 + Sư x3 + Trọng Đạo x3 1 20 lần
Quà Tôn Sư Tôn x3 + Sư x3 + Trọng Đạo x3 1 99 lần
Quà Trọng Đạo Tôn x2 + Sư x2 + Trọng Đạo x2 + Bút Mực x2 1 999 lần

Tích Lũy Kiến Thức

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Nạp càng nhiều phần thưởng nhận được càng lớn

Mốc Tích Nạp

Vật Phẩm

Số Lượng

1000

Vàng

200

Bạch Thủy Tinh

19

Kiếm Hồn Thạch

20

Túi Bảo Thạch-2

2

Quà Tri Ân

10

3000

Vàng

400

Túi Bảo Thạch-3

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

40

Quà Tri Ân

20

Ngoại Trang Chiến Hồn (7 Ngày)

1

7000

Vàng

800

Quà Tri Ân

50

Túi Bảo Thạch-4

2

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

69

15000

Vàng

1600

Rương Trang Bị Đỏ

1

Quà Tri Ân

100

Túi Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

45000

Vàng

6000

Đá Tẩy Luyện

99

Quà Tri Ân

200

Túi Bảo Thạch-6

1

Rương Trang Bị Đỏ

1

90000

Vàng

9000

Túi Bảo Thạch-7

1

Phượng Hoàng Phi Phong (7 ngày)

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Quà Tri Ân

500

Mô tả các gói quà

Quà Trọng Đạo:

- Trang bị và bảo vật đỏ: Cơ hội 0.60%

- Thời trang vĩnh viễn: Cơ hội 0.40%

- Mảnh thời trang các loại: Cơ hội 6.80%

- Hắc Ngân phi phong, tọa kỵ Kì Lân, thần binh Tuyệt Thế, ngoại trang Tuyệt Thế, tối thượng Kiếm Hạp..: 1.70%

- Vật phẩm tiêu hao (Bạc, rương huyền thiết, bảo thạch, kinh nghiệm đan...): Cơ hội 90.50%

Quà Tôn Sư

- Trang bị cam: Cơ hội 0.10%

- Tọa kỵ và thời trang hạn ngày: Cơ hội 1.00%

- Vật phẩm tiêu hao (Bạc, rương huyền thiết, bảo thạch, kinh nghiệm đan...): Cơ hội 98.90%

Quà Tri Ân

- Mở có tỉ lệ nhận được Tôn, Sư, Trọng Đạo.

Sẵn sàng lập team, sạc máy đầy Pin để train quái nhận quà nào các Đại Hiệp.