Sự kiện

[Sự kiện] Lễ Hội

16-11-2019

Cùng chào đón chuỗi sự kiện Lễ Hội, tham gia các hoạt động, tranh mua, đua top tiêu để nhận các vật phẩm có giá trị lớn.

Thời gian

-  05:00 ngày mở server thứ 57 đến 4:59 ngày mở server thứ 64

Hoạt động vui vẻ

- Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm vui vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

Mốc Điểm Vui Vẻ Vật Phẩm Số Lượng
100 Kinh nghiệm đan x1.5 1
Bạch Thủy Tinh 5
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 5
200 Đá Sinh Lực-1 1
Bạch Thủy Tinh 8
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 8
300 Đá Công Kích-1 1
Bạch Thủy Tinh 10
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
400 Đá Chúc Phúc Nhỏ 1
Cường Hóa Thạch 5
Kiếm Hồn Thạch 5
500 Kinh Nghiệm Đan-2 1
Cường Hóa Thạch 8
Kiếm Hồn Thạch 8
600 Đá Chúc Phúc Nhỏ 1
Cường Hóa Thạch 10
Kiếm Hồn Thạch 10
700 Kinh Nghiệm Đan-2 1
Thẻ Vào Long Môn Trận 1
Tiểu Hùng Kiệu (7 ngày) 1

Đua top tiêu

- Trong thời gian sự kiện, đạt Top tiêu phí Vàng sẽ nhận các phần quà rất giá trị.

Top 1

Vật Phẩm Rương Bảo Vật Đỏ Ngọc May Mắn +15 Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bùa Tẩy Luyện Cam
Số Lượng 2 1 7 99 30 30 5

Top 2

Vật Phẩm Rương Bảo Vật Đỏ Ngọc May Mắn +14 Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bùa Tẩy Luyện Cam
Số Lượng 1 1 6 79 30 30 3

Top 3

Vật Phẩm Rương Bảo Vật Đỏ Ngọc May Mắn +13 Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bùa Tẩy Luyện Cam
Số Lượng 1 1 5 59 20 20 2

Top 4

Vật Phẩm Rương Trang Bị Đỏ Cường Hóa Thạch Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bùa Tẩy Luyện Cam
Số Lượng 1 15 4 15 15 10 2

Top 5

Vật Phẩm Rương Trang Bị Đỏ Cường Hóa Thạch Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bùa Tẩy Luyện Cam
Số Lượng 1 15 4 15 15 10 1

Top 6

Vật Phẩm Rương Trang Bị Đỏ Cường Hóa Thạch Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bạc
Số Lượng 1 10 3 10 10 7 499

Top 7

Vật Phẩm Rương Trang Bị Đỏ Cường Hóa Thạch Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bạc
Số Lượng 1 10 3 10 10 7 399

Top 8

Vật Phẩm Rương Trang Bị Đỏ Cường Hóa Thạch Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bạc
Số Lượng 1 7 2 7 7 5 399

Top 9

Vật Phẩm Rương Trang Bị Đỏ Cường Hóa Thạch Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bạc
Số Lượng 1 7 2 7 7 5 299

Top 10

Vật Phẩm Rương Trang Bị Đỏ Cường Hóa Thạch Túi Xu (Lớn) Đá Tẩy Luyện Rương Ngũ Hành Ấn Tẩy Luyện Tỏa Bạc
Số Lượng 1 5 1 5 5 3 199

Quà tranh mua

- Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua hàng ngày. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Vật phẩm tranh mua

Vật Phẩm Giá Số Lượng Mua Tối Đa 1 Người Trên 1 Ngày Giới Hạn Tối Đa Trong 1 Ngày Giá Giảm
Kiếm Hồn Thạch 7 19 999 50%
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 7 19 999 50%
Đá Tẩy Luyện 7 19 999 30%
Tẩy Luyện Tỏa 20 9 499 30%
Rương Bí Kíp 449 5 199 0%
Túi Bảo Thạch-4 499 2 59 10%
Túi Bảo Thạch-5 1499 1 49 10%
Ngọc May Mắn +14 4499 1 9 0%