Sự kiện

[ Sự kiện] Lễ Hội tuần 24

28-02-2020

Chào mừng đến với sự kiện Lễ hội của Cửu Dương, ở sự kiện này người chơi tham gia có thể tiêu phí để đạt được những phần quà ingame vô cùng giá trị .Bên cạnh đó còn có những hoạt động tranh mua và còn có hoạt động vui vẻ. Còn chần chừ gì mà không vào để dạo quanh một vòng khám phá sự kiện tuần này nào. 

Thời gian:

Bắt đầu: 05:00 ngày mở server thứ 162

Kết thúc: 4:59 ngày mở server thứ 169

- Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:

   + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

   + Xếp hạng tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà lớn.

   + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Quà thưởng: 

Quà thưởng Hoạt Động: 

Mốc điểm vui vẻ

Vật phẩm

Số lượng

100

Kinh nghiệm đan x1.5

1

Đá Tẩy Luyện

3

Đá Sinh Lực-1

1

200

Cường Hóa Thạch

3

Túi Xu (Vừa)

1

Đá Công Kích-1

1

300

Đá Tẩy Luyện

3

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

5

Đá Sinh Lực-1

2

400

Đá Tẩy Luyện

5

Cường Hóa Thạch

5

Tẩy Luyện Tỏa

1

500

Kinh nghiệm đan x2

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

8

Tẩy Luyện Tỏa

2

600

Đá Tẩy Luyện

9

Tẩy Luyện Tỏa

3

Bùa Tẩy Luyện Tím

1

700

Kinh nghiệm đan x2

1

Thẻ Vào Long Môn Trận

1

Bạch Đại Thử (1 ngày)

1

Quà thưởng Đua Top Tiêu: 

 

TOP

Vật phẩm

Số lượng

1

Ngọc Thử Luân Tọa (14 ngày)

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

2

Đá Tẩy Luyện

99

Túi Xu (Lớn)

7

Tẩy Luyện Tỏa

30

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

2

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Túi Xu (Lớn)

6

Đá Tẩy Luyện

79

Rương Ngũ Hành Ấn

30

Tẩy Luyện Tỏa

30

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

3

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Túi Xu (Lớn)

5

Đá Tẩy Luyện

59

Rương Ngũ Hành Ấn

20

Tẩy Luyện Tỏa

20

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

4

Ngọc May Mắn +15

1

Túi Xu (Lớn)

4

Cường Hóa Thạch

15

Đá Tẩy Luyện

15

Rương Ngũ Hành Ấn

15

Tẩy Luyện Tỏa

10

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

5

Ngọc May Mắn +15

1

Túi Xu (Lớn)

4

Cường Hóa Thạch

15

Đá Tẩy Luyện

15

Rương Ngũ Hành Ấn

15

Tẩy Luyện Tỏa

10

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

6

Ngọc May Mắn +15

1

Túi Xu (Lớn)

3

Cường Hóa Thạch

10

Đá Tẩy Luyện

10

Rương Ngũ Hành Ấn

10

Tẩy Luyện Tỏa

7

Bạc

499

7

Ngọc May Mắn +14

1

Túi Xu (Lớn)

3

Cường Hóa Thạch

10

Đá Tẩy Luyện

10

Rương Ngũ Hành Ấn

10

Tẩy Luyện Tỏa

7

Bạc

399

8

Ngọc May Mắn +14

1

Túi Xu (Lớn)

2

Cường Hóa Thạch

7

Đá Tẩy Luyện

7

Rương Ngũ Hành Ấn

7

Tẩy Luyện Tỏa

5

Bạc

399

9

Ngọc May Mắn +14

1

Túi Xu (Lớn)

2

Cường Hóa Thạch

7

Đá Tẩy Luyện

7

Rương Ngũ Hành Ấn

7

Tẩy Luyện Tỏa

5

Bạc

299

10

Ngọc May Mắn +14

1

Túi Xu (Lớn)

1

Cường Hóa Thạch

5

Đá Tẩy Luyện

5

Rương Ngũ Hành Ấn

5

Tẩy Luyện Tỏa

3

Bạc

199

Quà thưởng Tranh Mua:

 

Vật phẩm

Giá bán (Vàng)

Số lượng mua tối đa/người/ngày

Tổng số lượng  bán ra trong 1 lần

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

7

29

999

Đá Tẩy Luyện

7

29

999

Tẩy Luyện Tỏa

20

19

499

Bùa Tẩy Luyện Cam

599

2

199

Đá Chúc Phúc Lớn

219

3

199

Ngọc May Mắn +13

1499

2

99

Túi Bảo Thạch-6

4499

1

9

Đá Công Kích-6

4860

1

9