Sự kiện

[ Sự kiện ] Rút Lộc Đầu Xuân

24-01-2020

Đón TẾT về, cùng lướt xem sẽ có gì mới trong sự kiện này nhé!

- Vòng quay may mắn.

- Trang trí cây đào.

- Vật dụng trang trí.

- Ai khéo tay nhất.

Thời gian 

- Bắt đầu:  24/01/2020

- Kết thúc: 31/01/2020

Chuỗi sự kiện Năm Mới Bình An

Vòng Quay May Mắn

Hoạt động: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện NPC Thần Tài

- Click chọn Thần Tài để vào mục " Vòng Quay May Mắn"

- Mỗi ngày người chơi có 1 lượt quay miễn phí

- Ngoài ra có thể dùng Vàng để mua thêm lượt quay

+ Quay 1: 100 vàng 

+ Quay 10: 900 vàng

- Lượt quay miễn phí sẽ được làm mới vào 5h00 hằng ngày

 

Vật Phẩm

Số Lượng

Kinh nghiệm đan x3

1

Đá Tẩy Luyện

10

Kinh nghiệm bát quái (8000)

5

Truyền Thuyết Lệnh Bài

1

Âm Dương Thạch

1

Rương Ngũ Hành Ấn

10

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Đá Công Kích-7

1

Chân Khí Đan

5

Túi xu (Siêu Cấp)

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Mảnh Băng Tâm Bộ Pháp

1

Đổi điểm

- Mỗi lượt quay, người chơi sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

- Điểm tích lũy này sẽ dùng để đổi các vật phẩm khác. Có giới hạn đổi trong thời gian sự kiện

Vật phẩm

Số Lượng

Giá Đổi

Giới hạn

Bạc

5

1

200

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

10

100

Kiếm Hồn Thạch

10

10

100

Đá Tẩy Luyện

10

10

100

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

5

10

100

Tẩy Luyện Tỏa

5

10

50

Túi Bảo Thạch-4

1

45

30

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

65

20

Ngoại Trang U Hoàng (7 ngày)

1

100

1

Điệp Vũ Bộ Pháp (7 ngày)

1

200

1

Trang Trí Cây Đào

Quy tắc:

- Sẽ có 8 mốc tích lũy điểm trang trí của máy chủ (tổng điểm của toàn máy chủ). Khi đạt mốc sẽ nhân được quà

- Chỉ những người tham gia hoạt động mới có thể nhận quà

- Có 2 cách thức tăng điểm trang trí:

           +  Ghép vật phẩm: ghép vật phẩm thành công sẽ nhận được điểm trang trí. Đồng thời mở ra phần thưởng ngẫu nhiên.

           +  Nạp Vàng: mỗi 1 Vàng được nạp sẽ nhận được 1 điểm trang trí.

Lưu ý:

- Điểm trang trí cá nhân từ 100 điểm trở lên mới có thể nhận quà Trang Trí Cây Đào.

- Người chơi tham gia nạp hoặc ghép điểm trang trí cách thời gian sự kiện kết thúc ít nhất 5 phút để tránh sự cố không nhận được quà mốc. Phần quà này phải nhận trong thời gian sự kiện, kết thúc sự kiện quà không nhận sẽ mất.

Quà tặng

Mốc Điểm

Tên Rương

Vật Phẩm

Số Lượng

1000000

Hộp Quà Năm Mới 8

Mảnh Niên Thú

10

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

80

Đá Tẩy Luyện

150

Bùa Tẩy Luyện Cam

8

Rương Bảo Vật Đỏ

1

800000

Hộp Quà Năm Mới 7

Mảnh Niên Thú

5

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

80

Rương Trang Bị Đỏ

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

600000

Hộp Quà Năm Mới 6

Mảnh Niên Thú

5

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

40

Đá Tẩy Luyện

50

Bùa Tẩy Luyện Cam

4

Túi Bảo Thạch-6

1

300000

Hộp Quà Năm Mới 5

Bạch Đại Thử (7 ngày)

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

30

Túi Bảo Thạch-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

Tẩy Luyện Tỏa

30

150000

Hộp Quà Năm Mới 4

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Túi Bảo Thạch-4

2

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

Kiếm Hồn Thạch

40

100000

Hộp Quà Năm Mới 3

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

10

Túi Bảo Thạch-4

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

30

50000

Hộp Quà Năm Mới 2

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Túi Bảo Thạch-3

2

20000

Hộp Quà Năm Mới 1

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Kiếm Hồn Thạch

10

Túi Bảo Thạch-3

1

 

Vật Dụng Trang Trí

- Tùy theo loại vật phẩm trang trí mà người chơi sẽ nhận được điểm trang trí khác nhau

- Mỗi loại vật phẩm trang trí sẽ có công thức để chế tạo ra

- Khi chế tạo thành công người chơi sẽ nhận được vật phẩm đồng thời tăng điểm trang trí cho bản thân

 

Vật phẩm trang trí

Công thức ghép

Số lượng

Giới hạn ghép

Điểm trang trí

Bao Lì Xì

Phong Pháo x5 + Bánh Chưng x5 + Dưa Hấu x5

1

500

10

Đèn Lồng

Phong Pháo x2 + Bánh Chưng x2 + Dưa Hấu x2 + Thần Tài x1

1

1500

50

 

Chi Tiết Vật Phẩm Trang Trí

 

Vật phẩm

Mô tả

Hộp Quà Năm Mới 1

Phần thưởng của hoạt động Năm Mới, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Năm Mới 2

Phần thưởng của hoạt động Năm Mới, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Năm Mới 3

Phần thưởng của hoạt động Năm Mới, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Năm Mới 4

Phần thưởng của hoạt động Năm Mới, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Năm Mới 5

Phần thưởng của hoạt động Năm Mới, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Năm Mới 6

Phần thưởng của hoạt động Năm Mới, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Năm Mới 7

Phần thưởng của hoạt động Năm Mới, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

Hộp Quà Năm Mới 8

Phần thưởng của hoạt động Năm Mới, mở ra nhận được nhiều phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua phần thưởng trang trí cây.

 

Vật phẩm

Mô tả

Bao Lì Xì

Vật dụng dùng để trang trí lễ hội. Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua chế tạo nguyên liệu.

Đèn Lồng

Vật dụng dùng để trang trí lễ hội. Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 phần quà giá trị. Chủ yếu nhận được thông qua chế tạo nguyên liệu.

Phong Pháo

Nguyên liệu chế tạo vật dụng trang trí lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại.

Bánh Chưng

Nguyên liệu chế tạo vật dụng trang trí lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại.

Dưa Hấu

Nguyên liệu chế tạo vật dụng trang trí lễ hội. Chủ yếu nhận được thông qua đánh quái dã ngoại.

Thần Tài

Nguyên liệu chế tạo vật dụng trang trí lễ hội. Mua giá 30 Vàng tại Trân Các.

Ai Khéo Tay Nhất

Quy tắc:

- Tích lũy điểm trang trí của cá nhân sẽ được ghi nhận xếp hạng

- Top 1 đến 30 người có điểm trang trí cao nhất sẽ nhận được quà. Tuy nhiên số điểm trang trí phải cao hơn 3000 điểm.

- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện

Lưu ý:

- Người chơi tham gia đua top cần nạp hoặc ghép quà cách thời gian kết thúc sự kiện ít nhất 5 phút để hệ thống BXH sự kiện có thể cập nhật chính xác.

Hạng

Vật phẩm

Số lượng

1

Mảnh Niên Thú

40

Bùa Tẩy Luyện Cam

30

Đá Tẩy Luyện

500

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

100

Túi Bảo Thạch-8

1

2

Mảnh Niên Thú

30

Bùa Tẩy Luyện Cam

20

Đá Tẩy Luyện

300

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

60

Túi Bảo Thạch-7

2

3

Mảnh Niên Thú

20

Bùa Tẩy Luyện Cam

10

Đá Tẩy Luyện

200

Túi Bảo Thạch-7

1

4-10

Mảnh Niên Thú

10

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

Đá Tẩy Luyện

100

Túi Bảo Thạch-6

1

11-30

Mảnh Niên Thú

5

Đá Tẩy Luyện

50

Túi Bảo Thạch-5

1

Rương Ngũ Hành Ấn

30