Sự kiện

[Sự kiện] Tích lũy nạp ngày tuần 35

16-05-2020

Nội Dung

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 239 đến 4h59 ngày thứ 240

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 240 đến 4h59 ngày thứ 241

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 241 đến 4h59 ngày thứ 242

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 242 đến 4h59 ngày thứ 243

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 243 đến 4h59 ngày thứ 244

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 244 đến 4h59 ngày thứ 245

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 245 đến 4h59 ngày thứ 246

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ

- Đợt này sự kiện cài đặt 7 đợt, tương ứng 7 ngày khác nhau

Phần Thưởng

Mốc Vàng tích lũy Vật Phẩm Số lượng
Mốc 1 1999 Bạc 400
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Ngũ Hành Ấn 30
Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Mốc 2 4999 Bạc 600
Cường Hóa Thạch 50
Kinh nghiệm đan x3 2
Túi bảo thạch-5 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mốc 3 9999 Bạc 1000
Rương Tâm Pháp 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Chúc Phúc Lớn 3
Mốc 4 29999 Bạc 4000
Đá Tẩy Luyện 200
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc May Mắn +15 1
Mốc 5 59999 Bạc 6000
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 3
Túi Bảo Thạch-7 2
Tẩy Luyện Tỏa 80
Ngọc May Mắn +16 1
Mốc 6 99999 Bạc 8000
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5