Sự kiện

Sự kiện Võ Lâm Chung Sức

06-12-2019

Võ Lâm Chung Sức, một sự kiện mới cực hấp dẫn lần đầu trình làng tại Cửu Dương Truyền Kỳ!

Toàn bộ máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 06/12/2019

Kết thúc: 4:59 ngày 13/12/2019

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm)

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

+ Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

+ Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

Võ Lâm Chung Sức

- Sự kiện Võ Lâm Chung Sức chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó.

- Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu người chơi trước đó chưa cống hiến bất kỳ điểm nào, nhưng cống hiến của máy chủ đạt mốc cao, thì người chơi đó chỉ cần cống hiến 1 điểm sẽ nhận được toàn bộ phần quà các mốc tích lũy thấp.

Phần thưởng

Mốc cống hiến

Vật phẩm

Số lượng

                 20,000

Đá Tẩy Luyện

10

Rương Ngũ Hành Ấn

10

Bạc

100

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Kiếm Hồn Thạch

20

                 30,000

Đá Tẩy Luyện

20

Tẩy Luyện Tỏa

10

Rương Ngũ Hành Ấn

20

Bạc

200

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

30

                 50,000

Đá Tẩy Luyện

30

Tẩy Luyện Tỏa

20

Rương Ngũ Hành Ấn

30

Bạc

300

Kiếm Hồn Thạch

30

              100,000

Đá Tẩy Luyện

50

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Tẩy Luyện Tỏa

30

Rương Ngũ Hành Ấn

40

Ngọc May Mắn +12

1

              150,000

Đá Tẩy Luyện

75

Ngọc May Mắn +12

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

Tẩy Luyện Tỏa

40

Túi Bảo Thạch-4

1

              250,000

Đá Tẩy Luyện

100

Thẻ Hiệp Khách Lệnh Hồ Xung

1

Ngọc May Mắn +12

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

Túi Bảo Thạch-4

2

              350,000

Đá Tẩy Luyện

150

Rương Trang Bị Đỏ

1

Ngọc May Mắn +12

2

Bùa Tẩy Luyện Cam

4

Mảnh Hùng Miêu Kiệu

10

              450,000

Đá Tẩy Luyện

200

Rương Trang Bị Đỏ

2

Ngọc May Mắn +12

2

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

Mảnh Hùng Miêu Kiệu

20

Vương Gia Hào Phú

- Sẽ có Bảng Xếp Hạng ghi nhận tổng điểm tích lũy cá nhân của từng người chơi trong máy chủ.

- Người chơi đạt thứ hạng từ 1 tới 30 sẽ nhận được phần thưởng

-  Người chơi tích lũy cống hiến càng cao sẽ được xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.

* Lưu Ý: Để nhận được phần thưởng từ Bảng Xếp Hạng Vương Giả Hào Phú, người chơi cần cống hiến tối thiểu 500 điểm

Phần thưởng

TOP

Vật phẩm

Số lượng

1

Ngọc May Mắn +15

2

Mảnh Hắc Hùng Sư

50

Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành

1

Mảnh Kim Ngư Phi Phong

20

Rương Bảo Vật Đỏ

2

2

Ngọc May Mắn + 14

2

Mảnh Ngọc Thiềm

30

Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Túi Bảo Thạch-6

1

3

Ngọc May Mắn +13

2

Mảnh Chiêu Tài Trang Sức

10

Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành

1

Rương Trang Bị Đỏ

1

Túi Bảo Thạch-5

1

4 - 10

Ngọc May Mắn +13

1

Thẻ Hiệp Khách Linh Hồ

1

Đá Tẩy Luyện

100

Tẩy Luyện Tỏa

20

Túi Bảo Thạch-4

2

11 - 30

Thẻ Hiệp Khách Linh Hồ

1

Đá Tẩy Luyện

50

Tẩy Luyện Tỏa

10

Rương Ngũ Hành Ấn

50

Túi Bảo Thạch-4

1