Sự kiện

[ Sự kiện] Võ lâm chung sức tuần 33

01-05-2020

Chào mừng các bạn đến với sự kiện được trông chờ nhất trong thế giới Cửu Dương, 

Toàn bộ máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 01/05/2020

Kết thúc: 4:59 ngày 08/05/2020

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm)

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

+ Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

+ Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

Võ Lâm Chung Sức

- Sự kiện Võ Lâm Chung Sức chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó.

- Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu người chơi trước đó chưa cống hiến bất kỳ điểm nào, nhưng cống hiến của máy chủ đạt mốc cao, thì người chơi đó chỉ cần cống hiến 1 điểm sẽ nhận được toàn bộ phần quà các mốc tích lũy thấp.

(Hình ảnh minh họa)

Mốc cống hiến Vật phẩm Số lượng
20,000 Đá Tẩy Luyện 10
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bạc 100
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 15
Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan II 5
30,000 Đá Tẩy Luyện 20
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bạc 200
Kiếm Hồn Thạch 20
50,000 Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Tâm Pháp 3
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 20
100,000 Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 40
Vấn Thiên Binh Khí (7 ngày) 1
150,000 Cường Hóa Thạch 30
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Rương Tâm Pháp 5
Kiếm Hồn Thạch 40
Túi Bảo Thạch-4 1
250,000 Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Túi Bảo Thạch-5 1
350,000 Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Ngọc May Mắn +14 1
Cường Hóa Thạch 50
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
450,000 Đá Tẩy Luyện 200
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Bạc 1999
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 80

Vương Gia Hào Phú

- Sẽ có Bảng Xếp Hạng ghi nhận tổng điểm tích lũy cá nhân của từng người chơi trong máy chủ.

- Người chơi đạt thứ hạng từ 1 tới 30 sẽ nhận được phần thưởng

-  Người chơi tích lũy cống hiến càng cao sẽ được xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.

* Lưu Ý: Để nhận được phần thưởng từ Bảng Xếp Hạng Vương Giả Hào Phú, người chơi cần cống hiến tối thiểu 500 điểm

(Hình ảnh minh họa)

TOP Vật phẩm Số lượng
1 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Rương Bảo Vật  Đỏ Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Mảnh Mặc Vũ  Bộ Pháp 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
2 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Minh Chủ Lệnh Bài 4
Rương Bảo Vật  Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-6 1
3 Ngọc May Mắn +16 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Rương Trang Bị  Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-5 2
4 - 10 Ngọc May Mắn +15 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 20
Túi Bảo Thạch-4 2
11 - 30 Ngọc May Mắn +14 1
Đá Tẩy Luyện 50
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-4 1