Sự kiện

Tầm Bảo Như Ý - Đổi Quà Tùy Ý Tuần 99

20-05-2021

Quý Huynh/Tỷ thân mến,

Cùng Chu Muội khởi động chuỗi sự kiện tuần 99 với sự kiện Tầm Bảo Như Ý - Đổi Quà Tùy Ý nha!

Thời Gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 06/08/2021.

- Kết thúc: 04h59 ngày 13/08/2021.

Nội Dung

- Vòng quay ngẫu nhiên gồm có 14 ô, mỗi ô đều có phần thưởng với tỉ lệ nhận được tương ứng.

- Người chơi tiêu hao Vé để quay, có thể quay 1 lần hoặc 10 lần cùng lúc.

- Vé quay có thể nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ được đưa ra trong thời gian sự kiện.

- Tích lũy số lần quay để nhận được các phần thưởng khác.

- Ngoài ra, nạp vàng sẽ nhận được số vé tương ứng gói nạp đó. Số vàng dư có thể tích lũy cho lần nạp vàng sau.

Tầm Bảo Hạn Giờ

- Mở xuyên suốt trong thời gian sự kiện.

- Có thể tầm bảo 1 lần hoặc 10 lần.

- Mỗi lượt quay sẽ tiêu hao vật phẩm Vé Tầm Bảo.

- Vé Tầm Bảo nhận được thông qua quy đổi Vàng vào game, mỗi 300 Vàng nạp vào sẽ nhận được 1 Vé Tầm Bảo (số lượng Vàng có thể thay đổi tùy theo sự kiện).

Tên vật phẩm Số Lượng
Ngọc Như Ý 1
Rương Tâm Pháp 10
Đá Tẩy Luyện 20
Đá Sinh Lực-6 1
Ngọc Như Ý 3
Linh Thạch Vàng 1
Linh Cáo Nguyên Thần 20
Nguyên Khí 300
Đá Tẩy Luyện 30
Ngọc Như Ý 10
Đá Sinh Lực-8 1
Căn Cốt Đan 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Linh Cáo Nguyên Thần 100

Hoàn Trả Tầm Bảo

- Sau mỗi lần tầm bảo, người chơi sẽ tích lũy lại số lượt đã tầm bảo trong thời gian hoạt động sự kiện.

- Đạt đủ tích lũy có thể nhận được phần thưởng tương ứng.

Tích lũy yêu cầu Tương ứng vàng nạp Vật phẩm Số lượng
10                      3,000 Vé Tầm Bảo 2
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Tẩy Luyện 25
20                      6,000 Vé Tầm Bảo 4
Túi Bảo Thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 50
30                      9,000 Vé Tầm Bảo 6
Túi Bảo Thạch-4 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
50                    15,000 Vé Tầm Bảo 8
Túi Bảo Thạch-5 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
80                    24,000 Vé Tầm Bảo 12
Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
120                    36,000 Vé Tầm Bảo 16
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
200                    60,000 Vé Tầm Bảo 30
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
350                  105,000 Vé Tầm Bảo 50
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
600                  180,000 Vé Tầm Bảo 80
Túi Bảo Thạch-7 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 30
1000                  300,000 Vé Tầm Bảo 100
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 50

Nhiệm Vụ Tầm Bảo

Danh sách nhiệm vụ

Nhiệm vụ cần làm Số điểm mỗi lần Số điểm nhận được tối đa
Vàng 1 500
Phụ bản cốt truyện 5 50
Nhiệm vụ Thương hội 2 100
Uống rượu bang 5 30
Địa Huyền Cung 10 60
Nhiệm vụ sát thủ 2 100
Tỷ Võ 4 60
Thông Thiên Tháp 10 60
Vạn Kiếm Trủng 10 60
Quần long đoạt bảo 10 60
Long Môn Trận 10 60
Địa Huyền Cung 10 60
Bảo vệ long trụ 10 60
Thái Hư Ảo Cảnh 10 60

- Mỗi 300 vàng quy đổi vào game được thưởng 1 vé Tầm Bảo.

Danh sách phần thưởng

Mốc điểm vui vẻ Vật phẩm Số lượng
100 'Vé Tầm Bảo
 
 
1
 
 
200 'Vé Tầm Bảo 1
Đá Tẩy Luyện 5
   
300 'Vé Tầm Bảo 1
Đá Tẩy Luyện 10
   
400 'Vé Tầm Bảo 1
Túi Bảo Thạch-2 1
   
500 'Vé Tầm Bảo 1
Đá Tẩy Luyện 15
   
600 'Vé Tầm Bảo 1
Kinh nghiệm đan x3 1
   
700 'Vé Tầm Bảo 1
Đá Tẩy Luyện 20
   
800 'Vé Tầm Bảo 1
Rương Ngũ Hành Ấn 10
   
900 'Vé Tầm Bảo 1
Kinh nghiệm đan x3 1
   
1000 'Vé Tầm Bảo 1
Thiên Mệnh Binh Khí (7 ngày) 1
   
1100 'Vé Tầm Bảo 2
Đá Tẩy Luyện 30
   
1200 'Vé Tầm Bảo 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
   

Đổi thưởng

Vật phẩm Công thức ghép Số lượng Giới hạn đổi
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm Ngọc Như Ý *100 1 1 lần
Rương Trang Bị Sát Tinh Ngọc Như Ý *35 1 2 lần
Rương Trang Bị Chiến Cuồng Ngọc Như Ý *30 1 3 lần
Rương Trang Bị Thiên Quang Ngọc Như Ý *25 1 3 lần
Rương Mảnh Tọa Kỵ Đỏ Ngọc Như Ý *5 1 50 lần
Minh Chủ Lệnh Bài Ngọc Như Ý *30 1 2 lần

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,